Doradca kredytowy w Lipanach pomoże i Tobie

Bez doradcy kredytowego w Lipianach żyć się nie da. On wie w jaki sposób pomóc ludziom i dać im pieniądze. Na wiele celów trzeba pożyczyć, bo płace w Polsce są za niskie i nie dają wielkiej nadziei na zarobkowanie. Warto zatem dbać o zarobki, które dadzą sposób finansowania potrzeba każdemu. Doradca wie jaki kredyt jest dla kogo, jak pomagać ludziom i jak ich wspomagać. Na pewno warto o tym pamiętać, bo to cenna sprawa. Jakość jest ważna.

czytaj

Biuro rachunkowe Warszawa centrum i Wilanów biuro działają

Ciekawe działania oferują biura rachunkowe. Takich biur jest wiele, ich jakość jest zróżnicowana, a klienci lubią korzystać z ich usług. Na pewno firmy zgłaszają się do biur rachunkowych, zlecają im prowadzenie ksiąg. Biuro rozlicza faktury, nalicza płace, prowadzi wszystkie sprawy finansowe firmy. Dzięki niemu działać można dobrze, solidnie i wyjątkowo. Jakość w dobrej cenie na pewno ma znaczenie, a klienci pragną zawsze korzystać z usług biura. Niezależnie od tego jak dużo czasu i wysiłku to kosztuje. Dobra jakość w świetnej cenie jest stosowana. Klienci o jakości nie zapominają, korzystają z niej, na pewno chcą mieć dobrze, solidnie i bezbłędnie prowadzone księgi rachunkowe. Z biurem rachunkowym podpisuje się umowę na prowadzenie prac...

czytaj

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych to cud

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych są istotne. Kiedyś Polacy poza Polską pracowali za grosze. Dzisiaj czasy się zmieniły i nikt za grosze pracować nie chce i nie może. Lepiej zatem zadbać o dobre wynagrodzenia dla każdego. Polak poza Polską musi zarabiać dokładnmie tyle, co osoba pracująca w tym samym kraju.Dzięki temu nie ma wyzysku, a pracownicy oddelegowani zarabiają 2000, 3000, 4000 euro lub więcej. Każdy może powalczyć o lepsze wynagrodzenie. Jeśli firma nie chce płacić porządnie to pracownicy z niej odchodza. Miła praca to ważna rzecz, ale najważniejsze są pieniądze. Dobrej klasy wynagrodzenia stały się wazne, a ludzie chcą coraz więcej zarabiać. Pensja pozwala na utrzymanie singla lub jego rodziny. Firmy delegują pracowników na rok, dwa lub dłużej...

czytaj

Wysokie odszkodowanie za błąd lekarski

Wysokie odszkodowanie za błąd lekarski to podstawa. Klienci o takich błędach wiedzą i chcą je zgłaszać. Jeśli lekarz zniszczy pacjentowi zdrowie to wówczas musi zadbać o dobre samopoczucie. Na pewno warto samodzielnie lub za pomocą solidnej firmy zabiegać o takie odszkodowania. Jakość odszkodowań jest wysoka, a klienci mają wiele do zaoferowania. Na pewno warto mieć wysokie odszkodowanie, które sprawdza się w różnych sytuacjach. Odszkodowanie to pomoc w cennej sprawie. Jego jakość musi być wyjątkowa. Klienci na pewno chcą mieć dobre odszkodowanie, posiadać je i dbać o jego jakość. Dzięki odszkodowaniu można spokojnie zadbać o finansowanie leczenia, rehabilitacji, wszelkich życiowych potrzeb. Dobrej klasy odszkodowanie to podstawa, bez niego pacjenci nie dadzą sobie rady...

czytaj

Oferty pracy w Toruniu są niemal wszędzie

Ofert pracy w Toruniu jest bardzo wiele. Niejedna osoba chce pracować solidnie, ciężko, rozwijać się. W Toruniu pracy jest pełno w każdej branży. Brakuje czasami osób z dobrymi kwalifikacjami. Warto zatem poszukać dobrej pracy, znaleźć ją i zacząć pracować. Ludzie mogą zmieniać pracę bardzo często. Jest to całkiem oczywista sprawa, na pewno będzie miło oraz przyjejmnie. Toruń to ciekawe miejsce pracy. Na pewno warto mieć takie miejsce i zacząć pracować. Polacy pracują dużo, a zarabiają mało, ich praca jest trudna, ale na pewno warto dołożyć starań i zarobić świetne pieniądze. Dobra praca w Toruniu to na pewno podstawa, ciekawe rozwiązanie. Toruń to piękne miejsce, pracy w nim jest wiele, także w sektorze turystycznym...

czytaj

Pracownicy z Ukrainy harują w Polsce

W każdym polskim mieście są pracownicy z Ukrainy. Przebywają w naszym kraju, spędzają w nim czas, zdobywają wiedzę, doświadczenie oraz finanse. Ich praca jest ważna, a umiejętności są wykorzystywane. Polaków jest coraz mniej, dlatego pracownikami z innych krajów uzupełniane są niedobory. Jest to oczywiste. Podobno Ukraińców są nawet dwa miliony w Polsce. Pracy dla nich nie zabraknie. Nie zawsze są to dobrze płatne zajęcia. Najczęściej  są to prace nisko opłacane, kiepskie, ale pozwalające żyć jako tako. Praca musi być legalna, Ukraińcy nie chcą już pracować na czarno i za półdarmo. Oczekują pracy za 2200 lub 3000 złotych, mają wymagania, stawiają je i czasami otrzymują to, o co zabiegają. Firmy muszą liczyć się z ich potrzebami, bo albo zapłacą, albo zostaną bez pracowników...

czytaj

Administracja powinna się szkolić

Administracja powinna się szkolić. Pracownicy administracji szkoleń potrzebują. Muszą uzyskać wszelkiewsparcie. Często firmy oferują szkolenia i opłacają je wcałośći. Administracja powinna co najmniej raz w roku odbyć dwudniowe szkolenie. Tematyka może być szeroka – finanse, księgowość, ekonomia, prawo, przepisy, nowelizacja przepisów. Na pewno warto jest podnosić kwalifikacje, znaleźć to, co daje siłę oraz miłe chwile. Jakość szkoleń musi być wysoka, szczególnie wtedy, gdy płaci za nie pracodawca. Jakość w dobrej cenie ma duże znaczenie, a najlepsze są szkolenia dobrze zaplanowane i starannie przeprowadzone. Dobra jakość i niewysoka cena są najbardziej istotne. Dzisiaj klienci wiedzą, co jest dla nich ważne. Dobra jakość i świetna cena to podstawa...

czytaj

Stosunek SMG/KRC do pracowników

W ramach polityki wobec pracowników prezes tworzy listę badaczy zasłużonych dla firmy. Są na niej pracownicy „drugiej linii”, którzy w przyszłości mogą zastąpić szefów. Ta lista jest co jakiś czas aktualizowana. Poza tym Krzysztof Kruszewski stara się rozmawiać z każdym pracownikiem i – jak sam mówi – spędza około 30% swojego czasu na rozmowach i „włóczeniu się” po biurze. Ufundował także nagrodę Virtuti Researcheri przyznawaną badaczom szczególnie „zasłużonym w boju”. Rozmowa jest środkiem rozdawania głasków, jest elementem związku towarzyskiego, dzięki niej rośnie samoocena. Czasami po takiej rozmowie dochodzę do wniosku, że ktoś powinien więcej zarabiać, więc znajduje mu się nowe obowiązki – mówi prezes. Osoby kluczowe zostały współwłaścicielami firmy. Pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, mają bezpośredni kontakt z prezesem. Jeżeli szefem została osoba, która nie odpowiada członkom zespołu, są oni władni – w porozumieniu ze wspólnikami – doprowadzić do zmiany szefa. Dotychczas dwukrotnie miała miejsce taka sytuacja. Były szef wraca na poprzednie stanowisko. Poza tym zdarza się, że słabsze zespoły są łączone, a mocniejsze dzielone. Stwarza to możliwość awansu dla pracowników w mocniejszym zespole.

czytaj

Stosunek SMG/KRC do pracowników cz. II

W SMG/KRC kładziony jest nacisk na stosunki nieformalne i tworzenie atmosfery przyjaźni. Firma nie ma problemów z fluktuacją pracowników. Zapewne ma na to wpływ nieformalna rekrutacja i fakt, że stosunkowo trudno dostać tu pracę osobie z zewnątrz. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pozostaje w gestii szefa. Rekrutacja do zespołów jest bardzo nieformalna. Firma nie korzysta ani z agencji doboru kadr, ani z ogłoszeń prasowych, ale wykorzystuje kontakty osobiste swoich pracowników. Szefem zespołu może zostać tylko pracownik firmy – wyklucza się zatrudnienie na to stanowisko kogoś z zewnątrz. W przypadku innych stanowisk polecona osoba zostaje zatrudniona na okres próbny, w którym następuje wzajemna weryfikacja. Jeśli obie strony są zadowolone, zawiera się umowę bezterminową. Ogólnie pracowników ocenia się wedle włożonego wysiłku, efektywności i dopasowania do zespołu. Zwolnienia są rzadkie i mają miejsce w przypadku nieuczciwości, lenistwa, złej woli, działania na szkodę firmy lub współpracy z konkurencją. Częściej natomiast stosuje się outplacement, czyli przeniesienie pracownika do klienta. Potem mamy od nich zlecenia i jest fajnie – mówi Krzysztof Kruszewski. Służy to także umacnianiu więzi z klientem i często w planie rocznym jako cel jest wpisane umieszczenie kilku pracowników u klientów. Rozstanie w taki sposób dodatkowo wzmacnia więzy pomiędzy firmą a klientem, u którego umieszczono pracownika.

czytaj

Stosunek do pracowników – Eris SA cz. II

Na kierowniczych stanowiskach wymaga się, aby dany człowiek potrafił kierować zespołem i ludźmi oraz umiał zorganizować sobie pracę. Ludzie są bardzo starannie dobierani. Zwraca się uwagę na posiadanie odpowiednich umiejętności menedżerskich, inicjatywy, kreatywności. Przed pracownikiem stawia się określone zadania, sposób realizacji zależy od niego. Liczy się wynik – z tego pracownik jest rozliczany. Kierownikom pozostawiono swobodę działania w jasno określonych ramach. Podejmowane działania mają przede wszystkim przysłużyć się firmie. Nikt nikogo nie chce kontrolować, pracownik musi być samodzielny, a także lojalny, zaangażowany i uczciwy. W zamian otrzymuje duże możliwości samorealizacji. Wzajemne relacje buduje się na bazie zaufania. Kładzie się duży nacisk na to, aby pracownik pasował do kultury organizacyjnej firmy, dbał o podtrzymanie dobrej atmosfery. Jeżeli nie sprawdzi się, to odchodzi. Zdarzają się takie przypadki, ale bardzo rzadko. Nieudolność oraz popełnienie ważnego wykroczenia to także przyczyny zwolnień.

czytaj

Wyniki badań nad przekształceniami systemu taryfowego cz. II

Powyższe uwagi zyskuję na ostrości w świetle wyników analizy poziomych rozpiętości stawek płac zasadniczych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Rozpiętości te w obu grupach pracowniczych są bardzo wysokie, a w części badanych przedsiębiorstw wykazują, w porównaniu ze stanem sprzed czterech lat, dalszy wzrost. Przy występujących ograniczeniach ogólnej sumy środków, jakie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia, rozpiętości te musza prowadzić do zbyt znacznego nakładania się stawek placowych w różnych, nieraz oddalonych od siebie kategoriach zaszeregowania. Potwierdzają to przeprowadzone badania, z których wynika, że omawiane zjawisko obejmuje przeważającą część poszczególnych tabel płacowych, świadcząc o oderwaniu się ich budowy od wyników wartościowania pracy. Sytuacja taka, przy pozornych korzyściach związanych ze zwiększeniem elastyczności polityki awansowej, stwarza możliwości dla daleko posuniętego woluntaryzmu w realizacji tej polityki, w konsekwencji – co najważniejsze – pozbawia płace ich motywacyjnego wpływu na podnoszenie przez pracowników swoich kwalifikacji i dążenie tą drogą do awansu zawodowego.

czytaj

Wyniki badań nad przekształceniami systemu taryfowego

Przeprowadzone badania formalnych podstaw systemu wynagradzania w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych, pomimo swego ograniczonego zasięgu, pozwalają na dokonanie oceny kierunków i stopnia przebudowy lego systemu w początkowym okresie transformacji gospodarki. Należy jednak w tym miejscu przypomnieć, że wyciągnięte wnioski poznawcze można odnieść tylko do przedsiębiorstw państwowych, których status własnościowy w tym okresie nie uległ zmianie.

czytaj

Wzmocnienia SMG/KRC

W historii SMG/KRC było kilka trudnych sytuacji. Pierwszą z nich jest opisany wcześniej rozłam w tej firmie. To był trudny moment, z dwóch powodów. Po pierwsze – na rynku pojawił się konkurent, który wiedział wszystko o wewnętrznych procedurach firmy. Po drugie – firma została niemal w całości pozbawiona działu ilościowego. Było to najbardziej traumatyczne i kształcące wydarzenie w historii firmy. Wyciągnięto jednak z niego wnioski i wprowadzono następujące zmiany:

czytaj

Zakres i struktura niepaństwowych szkół ponadpodstawowych cz. II

Na tle przemian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce dokonują się także przeobrażenia systemu edukacyjnego, których część dotyczy stosunków własnościowych. Przełamanie monopolu państwa na kształcenie dokonuje się głównie poprzez przechodzenie części szkolnictwa pod zarząd samorządów terytorialnych, tworząc własność komunalną. Obok tych procesów odbywa się także bardziej radykalna zmiana, wyrażająca się powstaniem sektora niepublicznego, a w szczególności prywatnego.

czytaj