Stosunek SMG/KRC do pracowników

W ramach polityki wobec pracowników prezes tworzy listę badaczy zasłużonych dla firmy. Są na niej pracownicy „drugiej linii”, którzy w przyszłości mogą zastąpić szefów. Ta lista jest co jakiś czas aktualizowana. Poza tym Krzysztof Kruszewski stara się rozmawiać z każdym pracownikiem i – jak sam mówi – spędza około 30% swojego czasu na rozmowach i „włóczeniu się” po biurze. Ufundował także nagrodę Virtuti Researcheri przyznawaną badaczom szczególnie „zasłużonym w boju”. Rozmowa jest środkiem rozdawania głasków, jest elementem związku towarzyskiego, dzięki niej rośnie samoocena. Czasami po takiej rozmowie dochodzę do wniosku, że ktoś powinien więcej zarabiać, więc znajduje mu się nowe obowiązki – mówi prezes. Osoby kluczowe zostały współwłaścicielami firmy. Pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, mają bezpośredni kontakt z prezesem. Jeżeli szefem została osoba, która nie odpowiada członkom zespołu, są oni władni – w porozumieniu ze wspólnikami – doprowadzić do zmiany szefa. Dotychczas dwukrotnie miała miejsce taka sytuacja. Były szef wraca na poprzednie stanowisko. Poza tym zdarza się, że słabsze zespoły są łączone, a mocniejsze dzielone. Stwarza to możliwość awansu dla pracowników w mocniejszym zespole.

W firmie są opisy stanowisk (np. w zespole badawczym są cztery stanowiska – szef, starszy analityk, analitycy i badacze), ale ludzie uczą się swojej pracy od innych współpracowników, a nie z opisów. W dużej mierze jest to kwestia nazewnictwa, ponieważ jeśli któryś z członków zespołu zechce mieć na wizytówce stanowisko project managera lub product managera i ma niezbędne kwalifikacje, to nie ma przeszkód, żeby tak się tytułował. W przypadku stanowisk wyższych, na poziomie top managementu, opisy są ważniejsze, bo w razie wątpliwości można się do nich odwołać.

W firmie stosuje się trzy rodzaje płac. Pracownicy działów tworzących zasoby wspólne mają stałą płacę. Członkowie zespołów badawczych mają niewielką stałą część płacy, a resztę stanowi akord, np. od ilości przeprowadzonych wywiadów grupowych, napisanych raportów. Szefowie zespołów mają płacę ruchomą – jest ona uzależniona od wyników danego zespołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>