Powstanie SMG/KRC

Historia firmy zaczyna się pod koniec 1989 roku, kiedy to na potrzeby planu Balcerowicza zdecydowano się zbadać stosunek Polaków do reform gospodarczych i transformacji ustrojowej. Część ilościową tego projektu miał wykonać CBOS, natomiast przy realizacji części jakościowej skorzystano z pomocy dwu amerykańskich agencji doradczych SMG (Sawyer Miller Group) i KRC (Kennan Research Consulting), ponieważ istniejące na rynku polskim instytuty nie przeprowadzały badań jakościowych. Zadaniem konsultantów zza oceanu było m.in. przeszkolenie zespołu polskich badaczy w zakresie przeprowadzania badań jakościowych (IDI,

Krzysztof Nowak – jeden z doradców Balcerowicza, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – zrekrutował grupę mającą przejść szkolenie wśród studentów Wydziału Socjologii. W skład 12-osobowego dobranego w Warszawie zespołu badaczy weszły tylko dwie kobiety. Wziąwszy pod uwagę profil przyjętej procedury selekcyjnej oraz płeć przeważającej części moderatorów, łatwo zrozumieć dlaczego atmosfera w SMGIKRC przyjęła kształt radosny, choć nieco koszarowys.

Po zakończeniu tego projektu młodzi badacze stwierdzili, że najdogodniejszym miejscem na centrum koordynacji badań jest pokój stołowy w jednym z mieszkań przy ulicy Bednarskiej, na warszawskiej Starówce.(…) Lokal stanowił własność jednego z członków Zespołu – Krzysztofa Kruszewskiego – co pozwalało uniknąć konieczności wnoszenia opłat za jego wynajem. Wyposażenie biurowe pokoju składało się ze stołu, 50- letniej maszyny do pisania marki Mercedes oraz komputera Amstrad PCW 8512 ze stosowną, igłową drukarką. W ramach prac dekoratorskich dokonano maskowania przejść do łazienki i sypialni, a drzwi wejściowe obito brązowym skajem4. Kolejne zlecenia pochodziły od amerykańskich instytucji rządowych i konsultingowych. Dotyczyły one m.in. rolnictwa i przemysłu spożywczego. Pieniądze zarobione na tych projektach przeznaczono na oficjalną rejestrację instytutu (VII 1990)5 oraz wynajem i wyposażenie nieco większego biura: wybór padł na ciemną, nieco podmokłą, ale bardzo przytulną piwnicę w jednej z willi na Żoliborzu6. Krzysztof Nowak został jednogłośnie wybrany prezesem.

W tym czasie miało miejsce także inne ważne zdarzenie, które zdaniem wspólników zapoczątkowało proinwestycyjną politykę firmy. Posiadając pewne fundusze rezerwowe, mogli je podzielić między siebie, a za resztę kupić drukarkę igłową lub przeznaczyć całość na zakup „luksusowej” jak na tamte czasy drukarki laserowej. W firmie powstały dwa obozy, ostatecznie jednak zwyciężyła frakcja proinwestycyjna. Od tego czasu SMG/KRC szczyci się tym, że najpierw inwestuje w rozwój nowych technik badawczych, a dopiero potem wypłaca zyski swoim udziałowcom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>