Wzmocnienia SMG/KRC

W historii SMG/KRC było kilka trudnych sytuacji. Pierwszą z nich jest opisany wcześniej rozłam w tej firmie. To był trudny moment, z dwóch powodów. Po pierwsze – na rynku pojawił się konkurent, który wiedział wszystko o wewnętrznych procedurach firmy. Po drugie – firma została niemal w całości pozbawiona działu ilościowego. Było to najbardziej traumatyczne i kształcące wydarzenie w historii firmy. Wyciągnięto jednak z niego wnioski i wprowadzono następujące zmiany:

– dokonano uwłaszczenia kluczowych osób (szefowie działów badawczych):

– zrezygnowano z podziału na dział ilościowy i jakościowy, wprowadzając strukturę zespołową (od tej pory każdy zespół badawczy jest takim małym SMG/KRC, które ma swoich klientów i obsługuje ich kompleksowo):

– zmieniono siedzibę firmy na inną, tak aby wszyscy pracowali w jednym miejscu.

Odejście części pracowników spowodowało też zmianę w procedurach zatrudniania. Pojawił się pogląd, że należy zatrudniać osoby młode i niedoświadczone, pasujące do kultury organizacyjnej firmy, w której ważne są kontakty koleżeńskie i umiejętność pracy w zespole.

Doświadczenie to miało też swoje odbicie we wzroście formalizacji. Wprowadzenie procedur – co zostało już wspomniane – dotyczyło szczególnie działów pomocniczych, które zapewniają firmie płynność funkcjonowania.

Kolejna trudna sytuacja była związana z wprowadzeniem produktu TGI. Na jego uruchomienie zostały przeznaczone znaczne fundusze. Podobny produkt, wręcz o takim samym zasięgu i parametrach, został wcześniej wprowadzony na rynek przez inną wiodącą firmę. SMG/KRC musiało poświęcić wtedy dużo czasu i środków na zniwelowanie konkurencyjnego produktu, na przekonanie klientów, że TGI jest lepsze. Sytuacja ta jest przykładem walki o ustanowienie standardu, którą wygrało SMG/KRC. Od tego wydarzenia przygotowuje się plany działań (jeszcze na etapie opracowywania produktu) na wypadek pojawienia się na rynku konkurencyjnego rozwiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>