U podstaw odniesionego sukcesu leży kilka czynników:

– rzetelność, solidność, uczciwa praca, która zaowocowała zbudowaniem marki: od samego początku produkcji przyświecała jedna zasada – klient nie może zostać oszukany, musi otrzymać dobry jakościowo produkt:

– staranny dobór ludzi, którym praca daje satysfakcję, którzy potrafią się zaangażować w to co robią -jest to bardzo ważny element firmy, nie dający się wycenić w żaden sposób:

– stosunek właścicieli do firmy, dążenie do zaspokajania ambicji zawodowych, celów na pograniczu pasji, hobby: ta firma dla właścicieli była zawsze pasją, a nie biznesem i to jest podstawowy element tego biznesu: satysfakcja jest głównym celem i to jest siła również tego rozwoju, jeżeli ma się odpowiednią do tego ilość wiedzy, intuicji, zapału i ma się pasję to jest to motor podstawowy: dla właścicieli firmy, bo to jest jak gdyby istotny motor, cele ekonomiczne były drugorzędne: pierwszoplanowe było zaspokajanie jakichś ambicji zawodowych, celów na pograniczu pasji, hobby… istotna rzecz, która wpłynęła na ten rozwój to postawa Właścicieli, którzy naprawdę poświęcili tej firmie życie. I nie podchodzili w ten sposób, że wydawali pieniądze na przyjemności, lecz wszystko było wkładane w firmę, w ludzi – stwierdzają pracownicy.

– dążenie do ciągłej poprawy, ulepszania, podnoszenia poprzeczki:

– konsekwencja w działaniu, upór, wiedza właścicieli.

Charakterystyka dominującej logikiEris SA

Paradygmat otoczenia. Otoczenie generuje szanse, które należy umiejętnie wykorzystać. Jeżeli takowych nie ma to należy je samemu stworzyć. Konkurencja to czynnik mobilizujący, wymusza kreatywność, powstawanie różnego rodzaju innowacji. Tam gdzie tylko to możliwe firma stara się kształtować otoczenie poprzez udział w stowarzyszeniach, organizacjach opiniotwórczych itp. Obszar, do którego trzeba się dostosować to rynek, wymagania konsumentów oraz regulacje prawne.

Paradygmat firmy. Planowanie miało miejsce od zawsze, w zależności od stadium rozwoju przybierało różnego rodzaju formy, począwszy od prostych założeń co do wolumenu sprzedaży, wprowadzania procedur aż po wyodrębnienie konkretnych działów oraz powołanie zarządu. Planowanie strategiczne leży w gestii członków zarządu, co roku ustalane są budżety. Firma stara się być innowacyjna, nie tylko zajmować się produkcją kosmetyków, ale także rzeczami pokrewnymi. Oprócz wiedzy specjalistycznej ogromną rolę odgrywa intuicja, skłonność do ryzyka oraz doświadczenie. Firma zawdzięcza sukces swoim pracownikom.

Kluczowe wybory Wybory są raczej przemyślane, podejmowane z reguły na podstawie analizy sytuacji i intuicji. Firma posiada umiejętność podejmowania niestandardowych, ryzykownych decyzji, niekonwencjonalnego działania, które w przypadku trafności wyborów w znaczący sposób dystansuje rywali. Świadomie podejmowane ryzyko w połączeniu z chęcią działania przekłada się na dywersyfikację prowadzonej działalności oraz tworzenie wszechstronnej oferty.

– Budowa zakładu.

System dystrybucji.

– Zmiany organizacyjnoprawne.

Rutyny Proces formalizacji był pochodną rozwoju firmy, procedury pojawiały się na zasadzie konieczności, regulują funkcjonowanie. Kontrola musi istnieć, ale tylko po to, aby dostarczać informacji na temat prowadzonej działalności. Istnienie reguł ma zapobiec dublowaniu się kompetencji oraz zapewnić płynne działanie firmy. Osoby zarządzające mają wolną rękę w kwestii sposobu organizacji pracy, jedynym kryterium oceny jest wykonanie określonego zadania. Procedury mają za zadanie porządkować bieg wydarzeń.

Wzmocnienia Istnieją momenty lepsze i gorsze, tak będzie zawsze. Jeżeli dzieje się coś nie tak, to po prostu trzeba to naprawić. Nie chodzi o to, aby karać za błędy, tylko nauczyć się je naprawiać. Każdy trudny moment to okazja, aby zweryfikować dotychczasowe podejście w stosunku do danego założenia. Istnieje generalna zasada – firma powinna być stabilna, bez większych wahań, bo w przeciwnym wypadku jest to sygnał, że wewnątrz dzieje się coś niedobrego. Jak na razie można mówić tylko o jednym wielkim sukcesie, który nie stanowi wcale powodu do tego, aby nic nie robić. Wręcz przeciwnie – na firmie ciąży jeszcze większa odpowiedzialność, aby poniesiony wysiłek nie poszedł na marne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>