Wybory kształtujące wyjątkowość Alpinusa

W wyniku podjętych działań w firmie wykształcają się rutyny. Do tej pory ten proces był mało widoczny, ale trzy wydarzenia z lat 1996-2000 decydują o ich powstaniu. Przyjęty system zarządzania produkcją i oparty na nim cały system planowania i budowy planów rocznych dokonał również formalizacji działań w firmie. Cały system organizacji targów, kolekcji, które będą prezentowane podczas pokazów, czasu, kiedy targi muszą się odbyć, aby produkcja mogła na czas dostarczyć wyroby, wymusił wprowadzenie pewnego schematu działań (można go nazwać „od targów do targów”), porządkującego działania w firmie. Podejmowane działania produkcyjne i marketingowe były temu podporządkowane.

Drugim wydarzeniem regulującym sposób działania Alpinusa była decyzja o budowie własnej sieci sprzedaży. Podpisywane umowy franchisingowe jasno precyzują prawa i obowiązki każdej ze stron, pozostawiając obu niewielkie pole manewru.

Na sformalizowany system zarządzania produkcją oraz system dystrybucji zostały w roku 1999 nałożone wymogi normy ISO 9001. Właściwością tej normy jest sformalizowanie praktycznie całej działalności przedsiębiorstwa, gdyż tylko wcześniej stworzona i opisana działalność umożliwia firmie zachowanie odpowiedniej jakości.

Opisane wybory miały różny wpływ na sytuację Alpinusa. Niektóre działania zostały poprawione, inne zaniechane. Doświadczenia, wiedza zdobyta w wyniku tych działań będzie miała wpływ na dominujący paradygmat. Po czterech latach działania zostanie zmieniona dominująca logika. Poniżej prezentujemy doświadczenia, jakie firma nabyła w wyniku podjętych wyborów.

Rozpoczęte na początku 1996 roku negocjacje z Renaissance Partners zakończyły się dopiero w lipcu 1997 roku. W wyniku problemów, jakie w związku z tym się pojawiły oraz „niewiedzy” kierownictwa firmy w prowadzeniu tego typu negocjacji doszło do tego, że, według dzisiejszych wypowiedzi osób badanych, Alpinus został sprzedany tanio. Z drugiej strony, firma nauczyła się nowego podejścia do prowadzonego biznesu – bardzo szybkiej i agresywnej postawy na rynku. Wpłynęło to na model dominującej logiki firmy tamtych lat. Zbudowana strategia ekspansji rynkowej i budowy wyjątkowości jest tego obrazem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>