System planowania – Alpinus cz. II

Pomijając wewnętrzną potrzebę Alpinusa, aby silnie skoncentrować się na systemie planowania, pewne standardy wymusiła na nim również przyjęta norma ISO 9001, której jedna z części dotyczy regulacji czynności związanych z procesem planowania. Jeden z pracowników tak określił rolę ISO w systemie planowania: Już od dłuższego czasu jest to precyzyjne planowanie połączone z całą logistyką, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, jest to precyzyjne planowanie, które narzuca nam norma ISO.

Doskonałe przygotowywanie planów nie jest wystarczającym argumentem, aby pozytywnie ocenić cały system planowania w firmie – pozostaje jeszcze problem, w jakim stopniu plany są wykonywane i jak przebiega kontrola ich realizacji.

Kontrola w Alpinusie prowadzona jest na bieżąco przy zastosowaniu systemu komputerowego. Towarzyszy temu opracowywanie analiz sprzedaży za każdy tydzień i miesiąc. Konsekwencją wyników kontroli jest ewentualne korygowanie początkowej wersji planów.

Praktyka wskazuje, że mimo opinii niektórych badanych, często jesteśmy zbyt dużymi optymistami, plany są wykonywane. Poważnym realnym zagrożeniem niezrealizowania planu są zmiany na rynku. Sezonowość sprzedaży oraz silne uzależnienie od pogody powodują, że czasami mogą pojawiać się pewne odchylenia, zarówno in plus jak i in minus. W Alpinusie nie przewiduje się z tego powodu bezpośrednich konsekwencji dla pracowników. Niedoskonałe wykonanie założeń traktuje się jako doświadczenie, które ma czegoś nauczyć na przyszłość. Jeżeli jakiś produkt nie sprzedaje się tak, jak założono, to trzeba podjąć decyzję, czym go zastąpić – niedopuszczalne jest, aby przejść obok tego obojętnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>