System budowania i realizacji planów Alpinusa

Brak konsekwencji „personalnych” nie oznacza, że niepełna zgodność produkcji z planami nie ma wpływu na sytuację pracowników. Wynagrodzenie pracowników produkcyjnych jest częściowo oparte na systemie akordu, a zmiana produkowanego asortymentu może ograniczyć w pewnym stopniu ich wydajność pracy, co spowoduje, że zmniejszy się ich wynagrodzenie za pracę. Pozostali pracownicy byli dotychczas wynagradzani na podstawie założonych wielkości sprzedaży, co w wypadku ich nie zrealizowania oznaczało utratę premii. W ostatnim czasie system ten został zastąpiony „bardziej sprawiedliwym” agregatem trzech wskaźników ekonomicznych, który uniezależnia wypłacenie premii tylko od wielkości sprzedaży, a więc od wykonania (lub niewykonania) planów.

Analizując system budowania i realizacji planów Alpinusa, warto zatrzymać się na moment przy kwestii wzajemnych relacji, jakie w tych planach występują między bieżącą produkcją a działaniami na płaszczyź nie R&D. Chodzi tutaj o odpowiedź na dosyć proste pytanie – który rodzaj działalności łatwiej dostaje środki? Uczestnicy badań zgodnie przyznawali, że Alpinus kładzie duży nacisk na innowacyjność, co oznacza, że nie „skąpi” na nią środków. Innowacyjność rozumie się w Alpinusie jako konstruowanie i wprowadzanie nowych kolekcji, nowych modeli, ale mogą to również być czynności związane ze sferą dystrybucji.

Ten pęd do nowych produktów, o którym jedna z bezpośrednio zaangażowanych osób mówi: nasza firma z sezonu na sezon pokazuje nowości i dąży do rozwoju tego naszego produktu, spowodował, że Alpinus z jednej strony uzyskał duży udział w rynku, z drugiej zaś cały czas cierpi na braki kapitałowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>