Sieć stworzona przez SMG/KRC

Sieć stworzona przez SMG/KRC obejmuje klientów, pracowników oraz niektórych konkurentów, przy czym współpraca z konkurentami straciła na znaczeniu od czasu połączenia z Grupą Kantar.

W pierwszym okresie istnienia instytutu bardzo silnie walczono o klienta wykorzystując do tego swoje znajomości. Jeśli żona któregoś ze wspólników pracowała dla dużego, potencjalnego klienta, to firma szybko znajdowała dostęp do jego budżetu. Ponadto każdy ze wspólników miał wielu znajomych, którzy właśnie kończyli studia i rozpoczynali kariery zawodowe. Ta grupa była też bardzo pomocna w zdobywaniu zleceń. Utrzymywanie bliskiego związku z klientami (przyjazne relacje, wyłączność obsługi, możliwość upustów, dopasowanie szefa do oczekiwań klienta, zaproszenia na wewnętrzne imprezy firmy) zapewnia firmie lojalność większości z nich. Jeśli pracownik działu marketingu u klienta przechodzi do innej firmy, to SMG/KRC ma dużo większą szansę na to, że zyska kolejnego klienta, niż że straci dotychczasowego. Zdając sobie sprawę z wagi stosunków z klientami, w planach firmy co roku pojawia się pozycja w stylu: „umieścić sześciu pracowników u klientów”. Outplacement pozwala firmie na pozbycie się pracowników, którzy z różnych względów jej nie odpowiadają, a jednocześnie zachować z nimi dobre stosunki i utrwalać więzi z klientem. Ponadto Krzysztof Kruszewski wykłada na uczelni, co jest nie tylko przyjemnością, ale także sposobem zdobywania wartościowych pracowników oraz klientów, ponieważ od wielu swoich studentów otrzymuje później zlecenia. Jak wspomniano, hobby prezesa to strzelanie, toteż na warszawskiej strzelnicy można go spotkać w towarzystwie kluczowych klientów, którzy właśnie odkrywają w sobie nową pasję. Tworzenie sieci kontaktów ma jeszcze jeden wymiar. Prezes sam dużo pisze do prasy branżowej i zachęca do tego wspólników i pracowników, co umacnia pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów.

SMG/KRC ustanawia też długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje ze swoimi pracownikami, prowadząc rozbudowaną politykę motywacyjną, co zostało omówione poniżej przy okazji kategorii dominującej logiki: pracownicy – twórcy sukcesu. Relacje z pracownikami i stosunek pracowników do firmy są bardzo istotne dla firm działających na rynku badawczym, ponieważ to pracownicy, ich wiedza, kompetencja oraz sposób bycia decydują o satysfakcji klienta.

SMG/KRC nawiązuje współpracę z konkurencją przy realizacji złożonych badań lub w celu rozłożenia ryzyka przy opracowywaniu standardu badawczego. Jednakże od czasu połączenia z Grupą Kantar taka współpraca staje się coraz rzadsza, ponieważ strategiczny partner zapewnia SMG/KRC dostęp do swojej marki, produktów, technologii i klientów, sprawiając że konkurenci (i współpraca z nimi) stają się nieistotni, bo nie tworzą z punktu widzenia SMG/KRC żadnej wartości.

Sieć kontaktów, jaką posiada firma, pozwala z jednej strony na dopasowanie się do klienta, a z drugiej – na kształtowanie jego potrzeb i przekonywanie go do nowo wprowadzanych produktów. Dostarcza też informacji o przyszłych trendach w otoczeniu: dzięki niej firma podjęła wiele istotnych decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>