Alpinus i stosunek do pracowników cz. II

W relacjach firma – pracownik zawsze „delikatnym” punktem są sprawy związane z rotacją, zwolnieniami, rezygnacją z pracy. W Al- pinusie rotacja występuje, ale ocenia się ją jako niewielką. Jeśli chodzi o przyczyny zwolnień, to zalicza się do nich na pewno nieprzestrzeganie przepisów kodeksu pracy oraz takie powody, jak: kradzież, niesubordynacja, ale również chamstwo. Takie przypadki nie zdarzają się często, ale w historii Alpinusa było kilka zwolnień z powodów dyscyplinarnych, przy czym dotyczyły one pracowników produkcyjnych. Oczywiście, zanim dojdzie do zwolnienia próbuje się rozwiązać problem sięgając po łagodniejsze środki – najpierw rozmowa i jeszcze jedna szansa na poprawę i dopiero jeżeli pracownik nie zmieni się, musi odejść.

Sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, gdy okazuje się, że jakaś osoba nie pasuje do kultury organizacyjnej panującej w Ai- pinusie. Z takimi ludźmi próbuje się przede wszystkim rozmawiać wyjaśniając, co jest „nie tak” i czego się od nich oczekuje. Często takie osoby same czują, że nie pasują do zespołu i z czasem same odchodzą. Dlatego w procesie rekrutacji firma przykłada dużą wagę do zgodności charakteru nowego kandydata z panującą filozofią firmy. Ważniejsze są zainteresowania osoby, jej hobby niż umiejętności. Według firmy łatwiej nauczyć człowieka zarządzania niż „nauczyć” go filozofii outdooru.

Dosyć bezpośrednio, ale i kompleksowo stosunek do pracowników podsumowuje wypowiedź jednego z pracowników firmy: Pracujemy wszyscy. Nie jest tak, że niższy szczebel musi pracować na wyższy, aby go utrzymać. Pracujemy wszyscy razem… Tworzymy jeden zespół i nie stosujemy konkurencji pomiędzy działami… Mamy jeden cel – sprzedać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>