Formalizacja i rutyny – Alpinus

Duża część rutyn występujących w Alpinusie jest bezpośrednią konsekwencją decyzji o wprowadzeniu i stosowaniu systemu norm jakości ISO 9001. Jeden z pracowników Alpinusa określi! to następująco: Wszystko zostało sformalizowane rok temu [tzn. w 1999J. Sama filozofia tej normy po prostu wymaga tego, że wszystko jest sformalizowane, wszystko jest na piśmie, wszystko jest poukładane w łańcuszek logicznego ciągu. Natomiast jest to pewnego rodzaju rzecz, która powoduje dużo biurokracji, na którą traci się dużo czasu. Ale jak to w życiu jest – coś za coś.

Program wprowadzania norm ISO doprowadził do tego, że sformalizowano wiele funkcjonalnych obszarów działania firmy. Istnieją w Alpinusie księgi procedur, nakazujące odpowiednie postępowanie, istnieje określona droga obiegu dokumentów. Wprowadzenie ISO było zwieńczeniem procesu formalizacji, który postępował już od pewnego czasu. Nie było to więc prawdziwie rewolucyjne posunięcie – formalizacja istniała już wcześniej. Prawdopodobnie brakowało tak precyzyjnych zapisów, obecności norm i wytycznych w formie dokumentów, ale z upływem czasu, gdy firma rozrastała się, musiało się coś takiego pojawić.

Zanim jednak przyjęto zbiór norm ISO, wykształciły się w Alpinusie także inne rutyny. Jedną z nich jest np. sposób funkcjonowania współpracy ze sklepami. Sieć firmowa jest uprzywilejowana w stosunku do stoisk firmowych. Świadczą o tym wcześniejsze dostawy, lepsza promocja, specjalne wyposażenie, pomoc finansowa, a wszystko to jest zapisane w umowach franchisingowych o silnie zestandaryzowanym kształcie.

Rutyną Alpinusa jest również organizowanie co pół roku targów – tradycyjnie w lutym i sierpniu. Targi mają już kilkuletnią historię i są wydarzeniem, które bezpośrednio przekłada się na występującą wcześniej fazę przygotowywania nowych kolekcji i następujące po nim etapy zamawiania materiałów i rozpoczęcia produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>