Alpinus i organizowane targi dla odbiorców

Budowa własnej sieci sklepów firmowych również okazała się dużym sukcesem. W ten sposób Alpinus ograniczył pole działania konkurentów, nie dopuszczając ich wyrobów do sprzedaży w swoich sklepach. Dostosował się do „wymagań zakupowych” klientów, otwierając 22 sklepy firmowe w hipermarketach w całej Polsce. Budowa sieci sklepów firmowych na podstawie umów franchisingowych pokazuje, że Alpinus minimalizuje koszty i ryzyko działania.

Organizowane targi dla odbiorców okazały się wielkim sukcesem firmy. Umożliwiło to stworzenie systemu produkcji, w którym praktycznie wyeliminowano ryzyko niesprzedania produkowanych wyrobów. Pojawiające się na początku sytuacje, że pomimo zamówienia towar nie był odbierany, uświadomiły firmie, że po pierwsze, trzeba ostrożniej podpisywać umowy, a po drugie, że nie jest to tylko problem właścicieli sklepów i należy wspólnie szukać dobrego rozwiązania.

Wprowadzenie systemu jakości ISO 9001 utwierdziło po raz kolejny wyższe kierownictwo w przekonaniu o wyższości Alpinusa, i to nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wpływ ISO na wielkość sprzedaży oraz na formalizację systemu zarządzania jest jeszcze nieznany. Z punktu widzenia systemu zarządzania niektóre osoby twierdzą, że firma może nadal zachowywać się elastycznie, z drugiej strony niektórzy zauważają wzrost biurokracji. Wpływ tej decyzji na model dominującej logiki będzie można określić dopiero po jakimś czasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>