Zasada „eksperymentuj i szybko działaj”

Drugą strategiczną zasadę postępowania liderów można sformułować jako „eksperymentuj i szybko działaj”. Wszystkie te firmy, jak podkreślają respondenci, mają pasję walki, innowacji, rozwoju i dominacji swoich rynków. Ich założyciele wyznaczyli swoimi wyborami branży i produktów generalną domenę strategiczną, ale pozwolili na szeroko rozumiane innowacje i eksperymenty swoim menedżerom, często wzmacniając je wyraźnymi nagrodami materialnymi lub symbolicznymi. Przykładowo, SMG/KRC w swoim cyklu życia podejmowało próby robienia wszystkich możliwych badań – od politycznych po marketingowe, od badań ad hoc, po omnibusy i inne syndykatowe – przyznając nagrodę za innowacyjne podejście do badań (Virtuti Researcheri, obiad ugotowany przez prezesa firmy, jednomiesięczny bonus do pensji). Alpinus eksperymentował praktycznie ze wszystkimi rodzajami ubrań sportowych i turystycznych (od wspinaczy po żeglarzy i cyklistów) i z wielu z tych pomysłów z czasem się wycofał. Kamis, po zdominowaniu rynku ziół, z sukcesem eksperymentował z musztardami, tanią marką GALEO, ale poniósł wyraźną porażkę na rynku koncentratów spożywczych, Optimus stosunkowo szybko odniósł wyraźny sukces na rynku produkcji komputerów, ale umacniał go budując alianse z Microsoftem, Intelem i Lockheed Martin, unowocześniając produkty i odważnie wchodząc na rynek Internetu, usług integracyjnych, konsultacyjnych, portali, vortali itd. W momencie badań Optimus stanowił grupę 29 firm, z których część bynajmniej nie stanowiła sukcesu. W każdym z tych przypadków niepowodzenie jest jednak traktowane jako uczące doświadczenie, z którego trzeba wyciągnąć wnioski i wycofać się.

Zasada „zidentyfikuj kluczowych graczy i włącz ich w swoją sieć”

Trzecia zasada strategiczna1, którą kierują się liderzy brzmi: „Zidentyfikuj kluczowych graczy i włącz ich w swoją sieć”. Wyżej opisany pozytywny sposób widzenia świata przez firmy – liderów przekłada się również na relacje z kluczowymi graczami w otoczeniu tych firm. W odróżnieniu od firm peryferyjnych – doszukujących się zagrożeń nawet tam gdzie ich nie ma i przez to odnoszących się z co najmniej ograniczonym zaufaniem do partnerów biznesowych, firmy – liderzy poszukują partnerów, z którymi mogą nawiązać długookresowe relacje. Dzięki budowie trwałych powiązań z kluczowymi aktorami na rynku (klientami, konkurentami, dostawcami, dystrybutorami i pracownikami), firmy te uzyskują dostęp do wiedzy, zasobów, rynków lub technologii, dzielą się ryzykiem lub przekazują część funkcji zarządzania, budując i utrwalając w ten sposób swoją przewagę nad konkurentami pozostającymi poza siecią (Lorenzom i Lipparini, 1999: Shapiro and Varian, 1999: Uzzi, 1997). Sieci umożliwiają także podejmowanie innowacyjnych, czy też ryzykownych wyborów, które inaczej nie byłyby możliwe.

Przykładowo SMG/KRC poprzez alians z Grupą Kantar, mającą doświadczenie na międzynarodowym rynku badawczym, może dokonywać poważnych inwestycji w technologie badawcze i ciągłe wprowadzać nowe produkty. W przypadku relacji SMG/KRC z klientami, podstawą trwałości tych związków jest zaufanie wspierane obsługą (w której kładziony jest nacisk na bezpośredni związek z klientem i dostosowanie się do jego potrzeb), najwyższą jakością produktów, dostępnością najnowocześniejszych technologii, preferencjami cenowymi dla długoterminowych klientów oraz aktywnością w zakresie outplacement, czyli umieszczania własnych pracowników w firmach klientów. Przed połączeniem z Grupa Kantar, SMG/KRC nawiązywało współpracę z niektórymi konkurentami, aby dzielić się ryzykiem lub maksymalizować prawdopodobieństwo ustanowienia standardu badawczego (np. standard pomiaru skuteczności reklamy zewnętrznej). Jednakże od czasu połączenia z Grupą Kantar, współpraca z konkurentami na rynku polskim stała się rzadkością ponieważ strategiczny partner zapewnia SMG dostęp do swojej marki, produktów, technologii i klientów, sprawiając że konkurenci (alianse i współpraca z nimi) nie są istotni, ponieważ współpraca nie tworzy z punktu widzenia SMG żadnej wartości.

W przypadku Eris SA kluczowe znaczenie mają relacje z dystrybutorami, zorganizowanymi w Eris Partner System, którzy zajmują się nie tylko dostarczeniem produktów do sklepów, aptek, supermarketów, lecz także

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>