Styl zarządzania z perspektywy stosunków pracowniczych

Tradycyjny Praca postrzegana jest jako czynnik produkcji a subordynacja praownicza jest częścią naturalnego porządku stosunków pracowniczych. Obawa przed ingerencją związków zawodowych z zewnątrz. Przeciwny związ.kawości lub związki utrzymywane na bezpieczną odległość Małe firmy zarządzane przez właścicieli (lub w systemie franchisingu), działające na wysoce konkurencyjnych rynkach produktów lub usług. Firmy mają zwykle mały udział w rynku, który zmusza do kontroli kosztów i utrzymywania niskiego narzutu zysku Kilku specjalistów ds. personalnych

Zaawansowane stosunki międzyludzkie (sophisticated haman rełations) Pracownicy (z wyjątkiem zatrudnionych tymczasowo lub na umowę-zlecenie) traktowani są jako najbardziej wartościowe zasoby firmy. Płaca jest wyższa od średniej. Tworzy się wewnętrzne struktury rynku pracy z „drabinkami” awansowymi. Towarzyszy temu okresowe badanie postaw pracowników celem rozpoznania ich opinii. Nacisk kładzie się na elastyczne struktury nagradzania, system oceny pracowników powiązany jest z wynagradzaniem, istnieją rozwinięte procedur)' skarg i zażaleń, dyscyplinarne i konsultacyjne. Szeroka sieć i różne metody komu- nikownia. Celem jest pobudzenie lojalności pracownika, jego zaangażowania i uzależnienie. Jako produkt uboczny firmy te starają się wytworzyć sytuacje nicatrak- cyjności z przynależności związkowej Branża kontrolowana przez kapitał amerykański, w której działają duże firmy silne finansowo z dużym udziałem w rynku w sektorach rozowojowych (elektronika, finanse). Silne działy kadr wypracowujące programy działania, które mają być wdrażane we wszystkich komórkach organizacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>