Odbiorcy badań – kontynuacja

Przy wyborze agencji odbiorcy badań kierują się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy, profesjonalizmem i fachowością obsługi oraz doświadczeniem agencji w prowadzeniu danego typu badań. Jeśli chodzi o ceny badań, to ponad połowa klientów sądzi, że są zbyt wysokie, ale nie jest to kryterium decydujące o wyborze agencji badawczej. Terminowość usług, znajomość branży klienta i renoma agencji to dalsze kryteria wyboru instytutu. We współpracy z agencjami klienci podkreślają, że ważne jest, aby kontaktować się tylko z jedną osobą, przy czym dla 40% może to być ktoś z obsługi klienta, a dla 20% – badacz prowadzący wszystkie projekty danego klienta. Pozostali respondenci wskazali na badacza prowadzącego dany projekt (35%) albo dyrektora ds. badań (5%).

Najczęstsze problemy klientów we współpracy z agencjami badawczymi dotyczą jakości analiz i raportu (27% ankietowanych styka się z tym dość często): nie dotrzymywania terminów (16%): braku zrozumienia ze strony agencji (16%): braku odpowiedzi na najważniejsze pytania (11%): niekomunikatywnej prezentacji wyników (11%).

Podsumowując można stwierdzić, że wraz ze stabilizacją rynku wymagania klientów rosną. Nabywcy badań domagają się od agencji zaangażowania i indywidualnego podejścia. Szczególnie wysoką siłę nacisku mają klienci dysponujący dużymi budżetami badawczymi i konsorcja klientów dokonujące wyboru standardu w badaniach syndykatowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>