Typy badań – kontynuacja

Badania syndykatowe obejmują panele konsumenckie (rejestrowanie zakupów w gospodarstwach domowych), panel wielotematyczny konsumentów (połączenie badania dotyczącego zakupów i wykorzystywanych mediów w gospodarstwach domowych, dzięki czemu można dowiedzieć się, jakie preferencje dotyczące mediów mają klienci danej firmy), panele hurtowni, panele sprzedaży detalicznej (retail audit), badania telemetryczne stacji telewizyjnych, badania słuchalności radia, badania prasowe, badania wydatków reklamowych i skuteczności reklamy. Ogólnie badania syndykatowe dostarczają cennych informacji o klientach, cenach hurtowych i detalicznych, sprzedaży, udziałów w rynku, wykorzystywanej dystrybucji i skuteczności nośników reklamowych. Badania te zaczynają odgrywać coraz większą rolę na rynku, generując znaczną część obrotów.

Omnibusy to także badania syndykatowe, ogólnogospodarcze składające się z dwóch części: stałego problemu badawczego oraz pytań otwartych (pytanie kosztuje około 600$) i zamkniętych (ok. 400$), o zróżnicowanej tematyce, wykupionych przez klientów danej firmy badawczej.

Badania syndykatowe (bez omnibusów) są realizowane przez duże instytuty badawcze, ponieważ wymagają wysokich nakładów finansowych. Każdy rodzaj badań syndykatowych jest oferowany przez nie więcej niż trzy firmy, a często przez jedną. Fakt, że w Polsce pomiary telemetryczne wykonują dwie firmy, jest ewenementem w skali światowej. Ze względu na wysoki koszt zdarza się, że czołowe firmy nawiązują współpracę. W tym typie badań w największym stopniu wykorzystuje się nowe technologie. Przykładowo jeden z instytutów prowadził prace nad badaniami reklamy zewnętrznej przy wykorzystaniu techniki satelitarnej GPS (Global Positioning System), umożliwiającej lokalizację osób dzięki urządzeniom wielkości pagera. Innym przykładem ilustrującym wykorzystanie pojawiających się technologii oraz walkę o ustanowienie standardu jest internet. Może on być jednym ze sposobów zbierania danych, a także przedmiotem zainteresowania badaczy (tj. jaka jest oglądalność poszczególnych witryn oraz kto stanowi ich audytorium).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>