Co jest przyczyną tak wielkiego deficytu w ZUS ? – mały zus

Ostatnio w mediach ekonomicznych obiegła nas szkokująca dla niektórych wiadomość , że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dwa tysiące siedemnastym roku , może mieć w wariancie pesymistycznym nawet sześdziesiąt pięć miliardów złotych deficytu. Deficyt ten wynika z różnicy między wydatkami ZUS na renty oraz emerytury , a dochodami ze składek na ubezpieczenie społeczne. Deficyt ten zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach musi być bezwzględnie zasypywany przez Skarb Państwa , a więc bezpośrednio z naszych podatków. Niebagatelna kwota sześdziesięciu pięciu miliardów złotych to około trzy procent produktu krajowego brutto , a więc niezaprzeczalnie są to ogromne pieniądze. Spróbujmy więc wyjaśnić , dlaczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w tak złym stanie – czy dochody ZUS są zbyt niskie w stosunku do potrzeb ? To na pewno. A może wydatki są zbyt wysokie. Główną przyczyną bardzo wysokiego deficytu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest bez cienia wątpliwości zła sytuacja demograficzna w Polsce. Nasz system emerytalny nie polega na tym , że składki które płacimy co miesiąc do ZUS są w pewnym miejscu (konta bankowe) gromadzone , a w momencie osiągnięcia przez nas wieku emerytalnego są wypłacane w postaci emerytur – tylko z obecnych składek które płaci pokolenie do sześdziesiątego siódmego roku życia , są wypłacane emerytury oraz renty aktualnych beneficjentów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście , jeśli odpowiedni stosunek emerytów oraz rencistów do osób płacąsych składki jest na odpowiednim poziomie , to taki system oczywiście jak najbardziej ma sens. Jeśli jednak sytuacja demograficzna zmienia się na tyle drastycznie , że te wskaźniki znacznie się zmieniają (a jak pokazują liczne badania do tego wystarczy już około dwudziestu lat) , to system po prostu się sypie. W mediach wielu krytyków tego systemu bardzo często przyrównuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych do piramidy finansowej – i niestety mają oni stu procentową rację , gdyż po pierwsze działa to na identycznych zasadach , a po efekty takiej piramidy są identyczne. ZUS od klasycznej piramidy finansowej rozróżnia na przykład to , że w przypadku klasycznej piramidy ilość nowych klientów jest praktycznie nieskończona (ilość ludzi na ziemi) i to może upadek piramidy odwlec znacznie w czasie , a w przypadku ZUS-u ilości osób pracujących i płacących składki w stosunku do beneficjentów nie da się tak na prawdę od tak zwiększyć. Oczywiście dużą i znaczną rolę w przypadku ogromnego deficytu funduszu ubezpieczeń społecznych (FUS) odegrało powstanie Otwartych Funduszy Emerytalnych , które można powiedzieć ograbiły przychody FUS.

mały zus

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>