Alpinus i kluczowe wybory

Przeniesienie produkcji na Daleki Wschód (od 1996 r.). Podobny poziom ryzyka pojawił się w momencie podjęcia decyzji o przeniesieniu produkcji na Daleki Wschód, co pozwoliło firmie obniżyć koszty i wprowadzić nowe produkty. Ryzyko było tutaj ograniczone w takim sensie, że w tych samych zakładach szyją swoje kolekcje firmy praktycznie z całej Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Przenoszenie produkcji odbywało się w przypadku Alpinusa stopniowo. Co roku udział wolumenu produkcji wytwarzanej na Dalekim Wschodzie w całkowitej produkcji firmy stawał się coraz większy – obecnie proporcja wygląda mniej więcej jak 1:1. Początkowe próby przekształciły się z czasem we współpracę na większą skalę, przy czym Alpinus zawsze pozostawiał sobie możliwość wycofania się i sprowadzenia produkcji do Polski.

Formułowanie misji (lata 1992-1996). Inny, kluczowy wybór Alpinusa dobrze ilustruje wypowiedź jednego z badanych: Z mojego punktu widzenia to, że zarząd postanowił, że będzie taką firmą wielką… To jest strategia firmy, że ma to być firma wielka, firma dominująca na rynku polskim, która będzie liderem rynkowym. Mało tego – nie zadowoli się rynkiem polskim, ale będzie też istnieć w Europie i gdzieś dalej. 1 to zadecydowało, jak ta firma wygląda. To jest jakby podstawa. Oni mieli i mają jakby filozofię, że nie chcieli małej firmy. Takie przekonanie narastało wraz z upływem czasu, ale już na samym początku pojawiło się założenie o budowie większej firmy. Kolejne posunięcia miały służyć sukcesywnemu realizowaniu tej misji. Jednym z takich posunięć było m.in. stworzenie nowych kolekcji (1996, 1998). Chociaż ten wybór odbywał się w atmosferze przeprowadzonych badań rynkowych, istotną rolę odegrała w nim jednak intuicja.

Dwa opisane powyżej wybory Alpinusa wiązały się z dużym ryzykiem. Przecież mógłby on spokojnie funkcjonować, a tak, „pchając się” na nowe rynki i systematycznie rozbudowując kolekcje, angażuje się w działania o istotnie podwyższonym stopniu ryzyka.

Budowa marki (od 1994 r.). Wewnątrz kategorii „kluczowe wybory Alpinusa” powinna znaleźć się także decyzja o podjęciu czynności związanych z budowaniem świadomości, rozpoznawania i akceptacji marki Alpinus. Jest to konieczność dla firmy, która ma aspiracje być dużym, nowoczesnym przedsiębiorstwem. Koniecznością jest również permanentna kontrola kosztów działalności, a ruchem, jaki w tym kierunku wykonał Alpinus, była budowa nowej siedziby, co może nie natychmiast, ale pozwoliło obniżyć ogólne koszty funkcjonowania firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>