Oportunizm i pragmatyzm w działaniu – SMG/KRC cz. II

Chcąc umieścić te kategorie dominującej logiki – oportunizm i pragmatyzm w działaniu – w teoretycznych ramach należałoby wziąć pod uwagę dwie koncepcje: lewarowanie zasobów i strategiczne sieci.

Koncepcja strategii jako dźwigni zasobów niejako z definicji wymaga podejmowania działań oportunistycznych i pragmatycznych zarazem, ponieważ tylko w ten sposób firmy małe mogą marzyć i realizować swoje marzenia o wzroście i rozwoju szybszym oraz zaskakującym dla konkurentów. Koncepcja lewarowania zasobów (Hamel, Prahalad 1999) zakłada istnienie luki między aspiracjami a możliwościami. Zniwelowanie tej luki wymaga wytężenia organizacji i zlewarowania posiadanych przez nią zasobów. Jej przeciwieństwem jest dopasowanie. Przykłady lewarowania zasobów w tej firmie zostały poniżej opisane:

Koncentracja zasobów oznacza skupienie działań na tym, co ma największy wpływ na wartość postrzeganą przez klienta: w przypadku SMG/KRC uwidacznia się poprzez: zapewnienie jakości i inwestowanie w nowe produkty i technologie, z czego wynikała decyzja wspólników dotycząca rezygnacji z dywidendy: koncentrację na segmencie badań syndykatowych i wypracowywanie standardów: ra? kompleksową obsługę i zagwarantowanie wyłączności – jeden zespół nie może obsługiwać klientów konkurencyjnych: dobranie szefa do oczekiwań klienta, utrzymywanie bliskiego związku z klientem: rar wprowadzanie doradztwa dla klienta w zakresie strategii marketingowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>