Kluczowe wybory – SMG/KRC

Obszar kluczowych wyborów jest niezwykle bogaty w przypadku SMG/KRC. Kolejne podejmowane przez wspólników decyzje były niczym kamienie milowe na drodze do zdobycia pozycji lidera.

Badania marketingowe (1991 r,). Zmiana domeny działania to był pomysł zbiorowy, podjęty pod wpływem otoczenia. Z jednej strony firma miała niewiele zleceń na badania opinii publicznej, a z drugiej – koledzy z zagranicy mówili, że tak naprawdę pieniądze są w badaniach marketingowych. Wobec tej decyzji wystąpił opór – część wspólników uważała, że nie posiadają odpowiednich narzędzi, aby wchodzić w te badania. Oponenci zostali jednak przekonani i wspólnie rozpoczęto realizację planu, którego podstawą było nawiązanie kontaktów z agencjami reklamowymi.

Badania ilościowe (1991 r.). Krzysztof Kruszewski, pod wpływem sugestii któregoś z badaczy, powziął silne przekonanie, że badania ilościowe są ważne. Ponownie zwolennicy pomysłu tłumaczyli jego przeciwnikom, że wprowadzenie tych badań, chociaż kosztowne i ryzykowne, jest koniecznością ze względu na dużo większą strukturę obrotu. Dają one możliwość robienia badań cyklicznych i jeżeli jakiś klient decyduje się na nie, to później nie trzeba o niego walczyć, ale sam już wraca. W dużej mierze był to wybór innowacyjny (firmy polskie w tej branży angażowały się wtedy tylko w jeden typ badań), ale był też adaptacyjny z tego względu, że wchodzące na rynek polski firmy zachodnie oferowały badania zarówno ilościowe, jak i jakościowe.

SMG/KRC Humań Resources (1992 r.). Powołano Departament Poszukiwania i Selekcji Kadr, a następnie przekształcono go w firmę SMG/KRC HR. Firma ta odegrała poważną rolę w historii SMG/KRC Poland Media – przede wszystkim była sposobem obrony przed drenażem pracowników, ale dostarczyła też dodatkowych korzyści, takich jak wspomniana promocja logo czy przyjazne nastawienia pracowników klientów zatrudnionych w marketingu. CEMA10 (1992 r.).

Nawiązanie współpracy z agencjami badawczymi z innych państw Europy Środkowo-Wschodniej było pomysłem wspólnym, o charakterze adaptacyjnym. Bez takiej organizacji SMG/KRC nie mogłoby obsługiwać klientów, którzy zlecali projekty międzynarodowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>