Zmiana domeny – SMG/KRC

Na początku 1991 r. okazało się, że badania opinii publicznej, choć bardzo interesujące, są niedochodowe, toteż podjęto decyzję o rezygnacji z prowadzenia tych badań i rozpoczęto klasyczne badania marketingowe (badania konsumenckie). Decyzji tej towarzyszył plan, którego celem było poinformowanie otoczenia o zmianie profilu działalności i zdobycie innych klientów niż instytucje rządowe. Podstawą planu było nawiązanie kontaktów z agencjami reklamowymi. Zaoferowano im bardzo tanie badania przekazu reklamowego oczekując, że w zamian agencje te będą polecać usługi SMG/KRC swoim międzynarodowym klientom. Dodatkowo wykorzystywano własne kontakty przy zdobywaniu klientów – wielu dobrych znajomych właśnie rozpoczynało pracę w dużych koncernach międzynarodowych. Strategia ta zapewniła firmie tak wielu klientów i tak duże zyski, że mniej więcej w połowie 1991 r. ponownie zmieniono lokalizację, zatrudniono kolejnych badaczy (głównie kolegów ze studiów) i zainwestowano w budowę pierwszej profesjonalnej focusowni w Polsce, wyposażonej w system do podsłuchu, ukrytą kamerę i lustro weneckie.

Pod koniec 1991 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu badań ilościowych. Oznaczało to, że w zakresie badań marketingowych SMG/KRC stało się agencją full-service. Stworzono wtedy osobny dział badań ilościowych, który został ulokowany w pawilonach z dala od głównej siedziby firmy. Ponieważ firmę tworzyli sami badacze jakościowi, zaistniała potrzeba zatrudnienia do działu ilościowego osób z zewnątrz. Wprowadzono sondaże ad hoc, badania sensoryczne (testy smaku i zapachu), a także ilościowe analizy przekazu reklamowego. Obroty rosły z miesiąca na miesiąc. Zleceń było tyle, że wystarczało dla wszystkich. Kwestią było to, kto tą hałdą przerobi najszybciej, aby jak najbardziej wzrosnąć wspominają wspólnicy. Klientami firmy byli najwięksi międzynarodowi producenci rynku FMCG, którzy zlecali coraz więcej projektów opartych na dużych próbach losowych i krótkich ankietach. Ówczesny dyrektor działu ilościowego postanowił zebrać zlecenia tego typu i realizować je raz na kwartał – w ten sposób latem 1992 r. w firmie powstał sondaż typu omnibus.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>