Alpinus – trudne negocjacje i nowe wyzwania

W roku 1996, w związku z dynamicznym rozwojem, zaczął być odczuwalny brak kapitałów. Mimo zwiększenia przychodów ze sprzedaży z 8,65 min zł w roku 1994 do 15,16 min zł w roku 1995, wysokiej marży netto oraz pozostawiania przez wszystkie lata zysków w firmie, zaczęło brakować środków na dalszy rozwój. Potrzeba rozbudowy dotychczasowych mocy wytwórczych, zwiększenie kapitału obrotowego oraz działania marketingowe to tylko niektóre z projektów, wymagające dużych środków finansowych. Pasywność i niezdecydowanie inwestora niemieckiego oraz niechęć zarządu wobec polskich banków wymusiły sięgnięcie po zewnętrzne źródła kapitału. W tym czasie Renaissance Partners, amery- kański fundusz venture capital, poszukiwał w Polsce atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Strony zaczęły negocjacje na początku 1996 roku z nadzieją na szybkie sfinalizowanie umowy.

Jeszcze w trakcie trwania negocjacji strona amerykańska naciskała na dalszy, szybki rozwój Alpinusa. W związku z tym strona polska przygotowała cztery nowe kolekcje, każdą skierowaną do innej grupy odbiorców. Były to: Vasco – kolekcja dla żeglarzy, Biko – kolekcja dla rowerzystów, Alpinus Ski System – kolekcja dla narciarzy oraz Stardust – kolekcja dla snowbordzistów. Łącznie z dotychczasową kolekcją, nazwaną teraz Alpinus Outdoor, Alpinus miał w swojej ofercie aż pięć kolekcji. Każda z nich miała własną markę, sieć sprzedaży i własny sposób promocji. Każda była bardzo rozbudowana i obejmowała swoim zasięgiem kilkanaście rodzajów wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>