Zmiany organizacyjne – SMG/KRC

Koniec roku 1992 przynosi firmie dużo zmian. Za radą jednego z jej klientów dotychczasowe nieformalne grupy badaczy w dziale jakościowym zostają podzielone na zespoły badawcze, które korzystają ze wspólnych zasobów: księgowości, działu administracji i sekcji prawnej. W tym czasie dział ilościowy działa odrębnie i ma nierówny dostęp do premii, która była przyznawana od zdobytych zleceń. Dział ilościowy ze względu na swoją specyfikę miał mniejsze możliwości zdobywania zleceń, ponieważ miał po prostu mniej kontaktów z klientami, a część pracy wykonywał bez zlecenia (np. omnibusy). W efekcie premie w dziale ilościowym były rzadkie.

Inną zmianą organizacyjną, jaka miała miejsce w tym okresie, było odejście dotychczasowego prezesa Krzysztofa Nowaka i wybór na jego miejsce Krzysztofa Kruszewskiego. Nowy prezes, zwany często Generałem ze względu na zainteresowania militarne (nie tylko sam sportowo strzela, ale także zaprasza na strzelnicę swoich klientów) jest postacią godną uwagi. U nas każdy to indywidualność (…) Ja na przykład chodzą w garniturach ręcznie robionych, mimo że są niewygodne – mam ich 20 sztuk, do tego muszki – jakieś 215 sztuk, chodzę z bronią, bo jestem zawodnikiem Legii Warszawa i strzelam co drugi dzień. Uprawiam jeszcze parę innych sportów, na tyle, że mógłbym w nich wystartować i to jest moja specyfika. Innym jego zamiłowaniem jest gotowanie. W swoim domu sam często przygotowuje uroczyste kolacje, na których jest obecna połowa firmy (wcześniej, kiedy pracowało mniej osób, zapraszani byli wszyscy). Dla przyjemności prowadzi wykłady na uczelni, skąd od czasu do czasu „wyłapuje” dobrych studentów i zaprasza ich do współpracy. Przewodzenie jest dla niego działalnością z pogranicza sztuk pięknych, takich jak malarstwo czy muzyka, i sztuki wojennej. Ktoś kiedyś zapytał mnie jaki styl walki reprezentuję – lwa czy lisa. Ja powiedziałem, że osła. Charakteryzuje mnie ośli upór, połączony z intuicją i wyobraźnią. A fakt, że ma się jakąś wiedzę? Coraz bardziej przekonuję się, że zarządzać przez wiedzę jest bardzo trudno. Przewodzenie to synteza muzyki i walki, opiera się na intuicji i cechach osobowościowych, które się ma lub nie.

Po objęciu funkcji prezesa Krzysztof Kruszewski inicjuje powołanie Departamentu Poszukiwania i Selekcji Kadr. Obserwując rynek badań marketingowych w krajach sąsiednich, zauważył, że wchodzące koncerny międzynarodowe bardzo chętnie – zbyt chętnie w jego mniemaniu – zatrudniają pracowników agencji badawczych do swoich działów marketingu. Nawiązanie współpracy z profesjonalną agencją executive search, miało zabezpieczyć przed drenażem pracowników poprzez groźbę podjęcia działań odwetowych. Ponieważ na rynku polskim nie znalazł takiej agencji skłonnej do współpracy, powołał ten departament w ramach firmy. Jak sam się wyraził posiadanie takiej „broni atomowej” skutecznie zabezpieczyło firmę przed drenażem. Wkrótce departament został przekształcony w odrębną firmę – SMG/KRC HR, z większościowym udziałem SMG/KRC Poland Media. Sytuacja ta dostarczyła dalszych korzyści. Mianowicie pracownicy działów marketingu u klientów z większą przyjaźnią zaczęli się odnosić do SMG/KRC Poland Media, spodziewając się pomocy przy ewentualnej zmianie pracy. Ponadto logo firmy zaczęło być powszechnie rozpoznawane dzięki ogłoszeniom zamieszczanym w prasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>