Paradygmat otoczenia Eris SA

Otoczenie firmy przede wszystkim generuje szanse. Oczywiście nie brak w nim zagrożeń, ale stanowią one doping do tego, aby być jeszcze lepszym. Wraz z upływem czasu struktura szans i zagrożeń zmienia się. Na początku dominowały zagrożenia, a od roku 1989 zaczęły przeważać szanse.

Transformacja ustrojowa, jaka miała miejsce w roku 1989, była postrzegana jako ogromna szansa, którą należało wykorzystać. Zdawano sobie sprawę z tego, że skończyły się czasy, kiedy można wszystko sprzedać – mówi pracownik działu zaopatrzenia. Od tego momentu zaczęto świadomie realizować program działania, który zakładał planowany i stopniowy rozwój zakładu. Założenie było takie: damy radę, będziemy lepsi albo jeżeli zachodnie koncerny wejdą na rynek i nie będziemy w stanie odeprzeć ich ataku, to trudno, ale uzyskany potencjał pozwoli dobrze się sprzedać- mówi dyrektor ds. produkcji. W roku 1993 został zbudowany nowoczesny, ogromy zakład z nowymi liniami produkcyjnymi, maszynami o najwyższym standardzie, dzięki czemu nastąpił skokowy rozwój zakładu.

Obecnie rynek jest już nasycony kosmetykami, sprzedaż koncentruje się bardziej na działalności marketingowej, sam produkt nie stanowi wystarczającego atutu. Wszystkie firmy działające na rynku starają się podnosić poprzeczkę, dbają o jakość, rynek dzisiaj jest bardzo ciężki, cały czas trzeba iść z modą… – mówi pracownik działu marketingu. Konkurencja staje się trudniejsza, ale postrzega się ją w kategoriach wyzwania, bodźca do tego, aby wymyślić coś lepszego. Konkurencja wzmaga kreatywność i przyczynia się do powstania wielu innowacji. Z drugiej strony klienci są również bardziej wymagający i wyedukowani. Jest to czynnik mobilizujący do tego, aby ciągle rozwijać się, przeć do przodu i próbować nadawać kierunek zmianom. Należy bacznie zwracać uwagę na trendy i modę, starać się za nimi nadążać i śledzić nowinki kosmetyczne. Zagrożenia dotyczą naśladownictwa i kopiowania wyrobów. W dłuższym horyzoncie czasowym nie jest to poważny problem, aczkolwiek w przypadku niektórych serii wprowadzanie na rynek podobnego produktu przez konkurenta może chwilowo zachwiać sprzedaż. Jeśli chodzi o aspekt prawny, to Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest dość dobrze przygotowane do wejścia na rynki UE czy też wprowadzenia ustawy kosmetycznej, która nakłada konieczność posiadania laboratorium mikrobiologicznego oraz przestrzegania wysokich norm produkcji. Otwarcie rynków na zachód to szansa, która pozwala na jeszcze większy rozwój i rozszerzenie skali produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>