Kolejne kroki – SMG/KRC cz. II

Od 1996 roku firma SMG/KRC jest liderem na rynku agencji badawczych. Jest to ewenement, ponieważ przeważnie liderami na rynkach krajowych są międzynarodowe koncerny badawcze, a nie firmy lokalne (jaką do 1999 r., tj. do połączenia z Grupą Kantar, było SMG/KRC). W chwili obecnej firma ta posiada następujące standardy w zakresie badań syndykatowych: badania czytelnictwa prasy, badania słuchalności radia, badania reklamy zewnętrznej, badania indeksowe (wielotematyczny panel konsumentów) oraz rozpoczęła badania internetu i jako jedna z czterech firm walczy o standard. cji badawczej CEMA (Central European Marketing Association). Stowarzyszenie obejmowało niezależne firmy badawcze w Czechach, na WęgTzech i Słowacji, które były zdolne prowadzić centralnie koordynowane projekty badawcze we wszystkich krajach regionu łącznie. s Ze względu na połączenie z Grupą Kantar udziały SMG/KRC Poland Media w SMG/KRC HR zostały sprzedane – nabyły je osoby fizyczne, właściciele SMG/KRC. Zaraz potem udziały przejął nowy inwestor – przedsiębiorca z Holandii. Obecnie jest silnie podkreślany brak jakichkolwiek związków pomiędzy instytutem badawczym SMG/KRC Poland Media a SMG/KRC HR.

Historia SMG/KRC pokazuje, że sukces w stylu amerykańskim można odnieść również w Polsce. Kiedy grupa młodych adeptów socjologii pełna pasji i wiary w siebie, aczkolwiek ze skromnym doświadczeniem zaczynała swoją przygodę na rynku badawczym, jej członkowie nie wiedzieli, jak się ona zakończy, a ówczesna konkurencja nie postrzegała ich jako poważne czy nawet potencjalne zagrożenie. Formalnie firma działa od połowy 1990 r. Była to wtedy mała agencja specjalizująca się w badaniach opinii publicznej prowadzonych metodami jakościowymi. Szybko podjęto decyzję o wejściu na rynek badań konsumenckich i trochę później o wprowadzeniu technik ilościowych. Zrezygnowano z badań opinii społecznej. W 2001 roku SMG/KRC z obrotem 62,1 min PLN było niekwestionowanym liderem rynku. Poniżej zostaną scharakteryzowane poszczególne elementy konstytuujące dominującą logikę tej firmy – paradygmat otoczenia i firmy, kluczowe wybory, formalizacja i rutyny oraz wzmocnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>