Kluczowe wybory Eris SA

W życiu firmy miały miejsce następujące wybory, które zaważyły na jej rozwoju: Budowa zakładu w roku 1993. W zasadzie była to decyzja wymuszona potrzebami oraz ówczesną sytuacją na rynku. Stary zakład osiągnął pewien optymalny poziom rozwoju i powstało pytanie, co dalej. Infrastruktura techniczna stanowiła pewnego rodzaju hamulec rozwoju. Decyzja należała do przemyślanych i zaplanowanych. Dzięki budowie nastąpił przyrost możliwości produkcyjnych, możliwy był rozwój na większą niż dotychczasowa skalę. Ze względu na zainwestowane kwoty moment ten był istotny – decydował o dalszym istnieniu firmy. Gdyby inwestycja nie powiodła się, mogłoby skończyć się bankructwem. Z zakupem szwajcars kich maszyn wiązały się ogromne koszty. Maszyny te były na tyle specjalistyczne, że w Polsce nie udałoby się ich sprzedać, ewentualny kupiec mógłby znaleźć się tylko na Zachodzie. Nikt nie wiedział, jak zachowa się rynek, czy dobra passa nadal potrwa. Podjęcie tej decyzji wybiegało skutkami daleko w przyszłość, całej inwestycji przyświecał zamysł, aby produkować więcej oraz dostarczać kosmetyki dobre jakościowo. Od roku 1993 zakład nadal jest rozbudowywany, rokrocznie następują jakieś zmiany, przeprowadzane są inwestycje.

Założenie w roku 1996 sieci dystrybucyjnej, która opiera się na zasadzie wyłączności. Na owe czasy był to pionierski pomysł, w pewien sposób przewidujący bieg zdarzeń w przyszłości, jeśli chodzi o występowanie coraz bardziej natężonej konkurencji. Henryk Orfinger wspomina: …jak go budowałem, to wszyscy pukali się w czoło, a ja mówiłem spokojnie, zobaczymy. Budowa systemu przyczyniła się do uporządkowania informacji o kosmetykach oraz przede wszystkim do otrzymywania szybkiej informacji zwrotnej. Ryzyko polegało na niepewności związanej z reakcją rynku na tego typu zmianę. Decyzja ta spowodowała przez pewien moment zachwianie poziomu sprzedaży, ze względu na wcześniejsze zapasy zrobione przez hurtowników. Jej efekty zaczęły być widoczne dopiero w późniejszym okresie. Z upływem czasu okazało się, że dzięki niej Eris uzyskał przewagę nad swoimi konkurentami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>