Budowanie koszyka inwestycyjnego – jak zrobić to możliwie skutecznie i możliwie optymalnie – Inwestowanie

Czym jest koszyk inwestycyjny ? Koszyk inwestycyjny to zbiór wszelkich dóbr które nabyliśmy w formie materialnej (dzieła sztuki , złoto) oraz niematerialnej (akcje ,obligacje,kontrakty terminowe) który powstał , tak aby w sposób jak najlepszy zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne. W jaki sposób powinien być zbudowany nasz koszyk inwestycyjny ? Aby odpowiedzieć na to pytanie maksymalnie obiektywnie musimy na samym początku zdefiniować jaki jest cel naszej inwestycji , o ile chcemy pomnożyć nasza kapitał – a może chcemy nasz kapitał przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym tylko i wyłącznie ochronić przed inflacją ? Wtedy tak na prawdę wystarczy inwestować w obligacje – jednak i tutaj mamy do czynienia z pewnym ryzykiem inwestycyjnym , gdyż wiele państw na przestrzeni kilkudziesięciu lat po prostu bankrutowało , co jakiś czas mamy również niestety do czynienia z wojnami , a w takim czasie mało które państwo spłaca regularnie (tak na prawdę o ile wogule spłaca swoje długi). Dlatego tak ważna z punktu widzenia inwestora jest dywersyfikacja naszego koszyka inwestycyjnego , który zdecydowanie powinien zawierać dobra inwestycyjne nie tylko różnego typu , ale również różnego rodzaju. Przykładowo koszyk inwestycyjny odpowiednio zdywersyfikowany pod względem ryzyka na pewno nie powinien zawierać samych obligacji – gdyż w przypadku konfliktu zbrojnego dwóch lub więcej państw ryzyko niewypłacalności któregoś z nich po prostu rośnie w sposób radykalny. Wracając do wojen oraz obligacji kupno obligacji dwóch lub kilku państw które w ostatnim czasie nie żyją ze sobą w najlepszych relacjach dyplomatycznych też nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Na pewno nie warto budować swojego koszyka inwestycyjnego w oparciu o te same walory różnych spółek , gdyż po prostu ceny akcji są silnie powiązane ze stopami procentowymi , oraz co tu dużo ukrywać z zachowaniami polityków – a nie chcieli byśmy przecież uzależniać swoich emerytur tylko i wyłącznie od nastroju polityków , tak na prawdę to wystarczy , że od początku do końca są odpowiedzialni za Zakład Ubezpieczeń Społecznych co jak widać na tym przykładzie zarządzanie naszymi przyszłymi emeryturami nie wychodzi delikatnie mówiąc im zbyt dobrze.

Inwestowanie

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>