Formalizacja i rutyny SMG/KRC – dalszy opis

Zakres swobody szefa obejmuje zasady pracy. W niektórych zespołach obecność w biurze, jeśli nie jest konieczna, jest nieobowiązkowa – ważne jest, aby praca została dobrze wykonana. W innych zespołach może to być niemożliwe. Jeden z szefów wprowadził element doradztwa dla klientów w zakresie strategii marketingowych. Inni też mogą to zrobić, ale nie muszą. Ideą tego typu organizacji jest to, aby każdy zespół był firmą w firmie, żeby były to grupy zżytych ze sobą, wzajemnie sobie ufających ludzi.

W celu zagwarantowania poufności informacji otrzymywanych od klienta wprowadzono zakaz obsługiwania klientów konkurujących ze sobą w ramach jednego zespołu. Z tego powodu nie ma też przepływu informacji między zespołami. Każdy klient kontaktuje się z jednym zespołem badawczym. Podkreśla się wagę relacji z klientami i dlatego szef zespołu badawczego obsługującego danego klienta jest dobierany m.in. ze względu na oczekiwania klienta co do osoby szefa. U nas każdy to indywidualność – albo z przyrodzenia, albo dlatego, że mu zaplanowano i powiedziano. (…) Jeśli człowiek jest rozpoznawalny i ma dobrą sławę, to zawsze znajdzie tych, którzy chcą tylko z nim współpracować. Nie jest jakimś tam „fryzjerem”, ale tym jedynym, szczególnym „fryzjerem”, którego traktuje się dobrze. Szefowie zespołów są oryginalni i wyjątkowi. (…) Jest to walka o prestiż i tożsamość. Tak to sobie wymyśliliśmy – mówi Krzysztof Kruszewski.

Narzędziem roinimalizowania ryzyka w obszarach swobody jest kontrola. Decyzje błędne mogą mieć dwa źródła – merytoryczne i finansowe. W kwestii finansowej za kontrolę jest odpowiedzialny dział finansowy, który skrupulatnie sprawdza budżet i kosztorys projektu. Jeśli chodzi o aspekt merytoryczny, to jest sekcja metodologii badań, której zadaniem jest konsultowanie koncepcji badaczy, szczególnie tych nowatorskich, bardziej skomplikowanych czy ogólnofirmowych. Każdy projekt na etapie tworzenia ma dużo swobody, natomiast przed implementacją musi przejść przez sito ludzi, którzy są zatrudnieni w obu działach. Inwestycje muszą charakteryzować się szybkim okresem zwrotu i nawet z najbliższymi sercu pomysłami trzeba się rozstać, jeśli okres zwrotu jest długi podkreśla jeden z dyrektorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>