Budowa zakładu Eris SA

Transformacja ustrojowa w roku 1989 była dla firmy momentem przełomowym, kiedy to okazało się, że Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris osiągnęło pewną granicę rozwoju, z którą coś trzeba było zrobić …w nas następowała zmiana świadomości, że można zrobić coś więcej, że niekoniecznie trzeba stanąć na tym etapie. Firma była w posiadaniu dwóch zakładów produkcyjnych, marka odznaczała się bardzo wysokim stopniem zaufania, była powszechnie znana, a popyt nadal ogromny. Wówczas zapadła decyzja o budowie zakładu produkcyjnego z prawdziwego zdarzenia: spodziewaliśmy się, że może być trudno, lecz zaletą tego było, że byliśmy zdeterminowani i stawaliśmy na rzęsach, żeby technologie były supernowoczesne, jeździliśmy wtedy bez przerwy na Zachód, oglądaliśmy co się da. Kupiono działkę na terenie Piaseczna i ruszyła budowa zakładu z zamiarem wybudowania odpowiednio wyposażonych, nowoczesnych pomieszczeń. W tym celu zostały zakupione między innymi nowoczesne szwajcarskie maszyny firmy FRYMA. Z chwilą zakończenia budowy w ręce pana Henryka wpadła ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustawa ta przyznawała dosyć duże ulgi podatkowe zakładom pracy chronionej. Możliwość skorzystania z ulgi skłoniła właścicieli do przystosowania fabryki, tak aby mogła ona zatrudnić inwalidów. Dzięki statusowi zakładu pracy chronionej Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris nie płaci 90% podatku dochodowego, podatku od nieruchomości i składek na Fundusz Pracy. Ma także prawo skorzystania z 50% dopłat funduszu do oprocentowania kredytów komercyjnych. Dzięki przywilejom fiskalnym zakład był w stanie rozwijać się dynamicznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>