Alpinus – podsumowanie

Patrząc z góry na powyższą analizę dominującej logiki Alpinusa, widać cztery spójne kategorie opisujące model powstawania dominującej logiki. Ze względu na pisownię tych wyrazów oraz wzajemne powiązania nazwiemy te kategorie „e4” od słów: ewolucja, eksperymentowanie, elastyczność i edukacja.

W przypadku dominującej logiki Alpinusa mamy do czynienia z ewolucją, czyli zmianą w czasie co najmniej jednego z obszarów konstytuujących dominującą logikę. Zmiany paradygmatu i rutyn zachodziły po wpływem konieczności dostosowania się do konkurencji i klientów lub z wewnętrznej potrzeby dominującej koalicji kształtowania otoczenia. Wyróżnione w poprzednim podrozdziale trzy etapy w ewolucji dominującej logiki wskazują na zmianę kluczowych elementów w konfiguracji strategicznej firmy. Dominująca logika Alpinusa ewoluowała z logiki firmy niszowej, nastawionej wyłącznie na produkcję i przerób uszlachetniający, na logikę firmy zorientowaną marketingowo, działającą na wielu rynkach europejskich. Znaczącą rolę w przypadku ewolucji ogrywają „kluczowe wybory”, które przyspieszają i przypieczętowują podjęte decyzje, wyznaczając w ten sposób solidne fundamenty i kierunki dalszej ewolucji (współpraca z Gore & Associates, sklepy firmowe).

Ewolucja dominującej logiki Alpinusa odbywa się poprzez ciągłe eksperymentowanie, czy to w zakresie produktów (nowe kolekcje, nowe modele), rynków (wejście na rynki zagraniczne), organizacyjnym (targi firmowe, sklepy firmowe), czy też kultury organizacyjnej i misji (wprowadzenie nart, zatrudnienie ludzi spoza outdooru). To, co czyni tę strategię ofensywną, to paradygmat otoczenia jako źródła szans, a nie zagrożeń, otoczenia, które można ciągłe kreować i rozwijać. Z eksperymentów, które nie rokują odpowiedniej „stopy zwrotu”, Alpinus szybko rezygnuje, pozostawiając tylko te, które dają odpowiednią wartość dodaną. To eksperymentowanie nie przyniosłoby rezultatów, gdyby nie trzecia kategoria – elastyczność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>