Alpinus i stosunek do pracowników

Ważny punkt na płaszczyźnie stosunku do pracowników stanowi opracowanie formalnego opisu stanowisk pracy w Alpinusie. Określenie zbiorów uprawnień i obowiązków przypisanych do poszczególnych stanowisk doprowadziło do jasnego podziału odpowiedzialności wśród członków zespołu firmy. O zastosowaniu takiego rozwiązania przeważyły dyrektywy zawarte w systemie jakości ISO 9001. W praktyce okazuje się, że formalne opisy stanowisk można omijać, jeżeli jest to uzasadnione racjonalnymi argumentami. Właściwie odgrywają one rolę instrumentu porządkującego. Jednak obligatoryjne zapoznanie się, potwierdzone złożeniem podpisu, pozwala mieć nadzieję, że pracownicy są świadomi, czego firma od nich oczekuje. A oczekuje Alpinus przede wszystkim dużo samodzielności – mimo ograniczeń pracownik ma pozostawać elastyczny, zachowując przy tym lojalność i nie przestając być fachowcem. Na szczeblu menedżerskim w grupie najważniejszych atrybutów bardzo silną pozycję zajmuje kreatywność.

Filozofia firmy zakłada, że popełnianie błędów, nie wpływających bezpośrednio na dalsze „być albo nie być”, jest naturalnym elementem, który pojawia się podczas takich działań, jakie podejmuje Alpinus. Błędy się zdarzają i nie ma sensu robić z tego tragedii.

Bieżąca komunikacja odbywa się w Alpinusie przede wszystkim przez częste, w niektórych działach cykliczne, spotkania. Drzwi w firmie są zawsze otwarte. Jak ktoś ma jakąś sprawę – zawsze może przyjść. Narzędziem silnie wspomagającym obieg informacji jest intranet.

Atmosferę panującą w firmie można określić jako sportową. Pracownicy podchodzą do każdego działania, do każdego nowego problemu w duchu rywalizacji, ale nie pomiędzy sobą, pomiędzy zespołami, lecz między firmą a rynkiem. O wyniku decyduje lepsze przygotowanie, większa wiedza i – jak to bywa w życiu – trochę szczęścia. To jest tak, jak zdobywanie kolejnego szczytu, jak gra pomiędzy człowiekiem a naturą, pomiędzy firmą a rynkiem, która jest ekscytująca, czasem niebezpieczna, ale dająca dużo satysfakcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>