Daily Archives 24 września 2017

Stosunek SMG/KRC do pracowników cz. II

W SMG/KRC kładziony jest nacisk na stosunki nieformalne i tworzenie atmosfery przyjaźni. Firma nie ma problemów z fluktuacją pracowników. Zapewne ma na to wpływ nieformalna rekrutacja i fakt, że stosunkowo trudno dostać tu pracę osobie z zewnątrz. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pozostaje w gestii szefa. Rekrutacja do zespołów jest bardzo nieformalna. Firma nie korzysta ani z agencji doboru kadr, ani z ogłoszeń prasowych, ale wykorzystuje kontakty osobiste swoich pracowników. Szefem zespołu może zostać tylko pracownik firmy – wyklucza się zatrudnienie na to stanowisko kogoś z zewnątrz. W przypadku innych stanowisk polecona osoba zostaje zatrudniona na okres próbny, w którym następuje wzajemna weryfikacja. Jeśli obie strony są zadowolone, zawiera się umowę bezterminową. Ogólnie pracowników ocenia się wedle włożonego wysiłku, efektywności i dopasowania do zespołu. Zwolnienia są rzadkie i mają miejsce w przypadku nieuczciwości, lenistwa, złej woli, działania na szkodę firmy lub współpracy z konkurencją. Częściej natomiast stosuje się outplacement, czyli przeniesienie pracownika do klienta. Potem mamy od nich zlecenia i jest fajnie – mówi Krzysztof Kruszewski. Służy to także umacnianiu więzi z klientem i często w planie rocznym jako cel jest wpisane umieszczenie kilku pracowników u klientów. Rozstanie w taki sposób dodatkowo wzmacnia więzy pomiędzy firmą a klientem, u którego umieszczono pracownika.

czytaj