Daily Archives 23 września 2017

Stosunek do pracowników – Eris SA cz. II

Na kierowniczych stanowiskach wymaga się, aby dany człowiek potrafił kierować zespołem i ludźmi oraz umiał zorganizować sobie pracę. Ludzie są bardzo starannie dobierani. Zwraca się uwagę na posiadanie odpowiednich umiejętności menedżerskich, inicjatywy, kreatywności. Przed pracownikiem stawia się określone zadania, sposób realizacji zależy od niego. Liczy się wynik – z tego pracownik jest rozliczany. Kierownikom pozostawiono swobodę działania w jasno określonych ramach. Podejmowane działania mają przede wszystkim przysłużyć się firmie. Nikt nikogo nie chce kontrolować, pracownik musi być samodzielny, a także lojalny, zaangażowany i uczciwy. W zamian otrzymuje duże możliwości samorealizacji. Wzajemne relacje buduje się na bazie zaufania. Kładzie się duży nacisk na to, aby pracownik pasował do kultury organizacyjnej firmy, dbał o podtrzymanie dobrej atmosfery. Jeżeli nie sprawdzi się, to odchodzi. Zdarzają się takie przypadki, ale bardzo rzadko. Nieudolność oraz popełnienie ważnego wykroczenia to także przyczyny zwolnień.

czytaj