Wzmocnienia Eris SA

W historii firmy nie odnotowano traumatycznych wydarzeń, które w jakiś sposób zachwiałyby jej funkcjonowaniem. Badane osoby wskazywały na pojedyncze wydarzenia, które bardziej dotyczyły ich samych czy też komórek, w których pracują. Patrząc z perspektywy historii firmy, trudno jest wskazać jednoznacznie wydarzenie, które byłoby odbierane w ten sam sposób. Generalnie pracownicy nie zauważają żadnych ciężkich chwil, owszem – są momenty gorsze bądź lepsze, ale to wszystko.

Wszelkie zmiany, jakie miały w firmie miejsce, przebiegały w miarę płynnie, bez większych zawirowań, …jeżeli mamy do czynienia z taką wykładniczą funkcją to wszystko dzieje się cały czas liniowo, mimo że ze względu na kształt tej krzywej pewne okresy są burzliwe… – dyrektor ds. produkcji. Były momenty trudne, ale to jest normalne. Ich występowanie dopinguje do działania, znalezienia najlepszego wyjścia z sytuacji. Od samego początku pan Henryk Orfinger czuwał nad tym, aby rozwój firmy był stabilny i zrównoważony, …nie było żadnych skoków, bo miałem pewien plan, który realizowałem spokojnie i powoli. Obawa prezesa przed utratą kontroli nad tym, co się dzieje przyczyniała się w pewnych okresach do celowego hamowania wzrostu firmy – było dla mnie bardzo ważne, żebym nie utracił kontroli nad tym co się dzieje w firmie: w związku z tym chwilami hamowałem ten rozwój czy też działania, które były konieczne do przeprowadzenia, dlatego żebym mógł się później w tym odnaleźć.

– sukces to sama firma, to fakt, że istnieje w takim kształcie a nie innym, oraz że przetrwała różnego rodzaju zawirowania:

– sukces to ugruntowana pozycja rynkowa i jej potencjał oraz silna i rozpoznawalna marka:

– sukcesem firmy jest jej rozwój, rozbudowa z małego rzemieślniczego zakładu do nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa:

– sukces to ludzie, ich energia i zapał jaki wnoszą w codzienne funkcjonowanie firmy:

– namacalne i rzeczywiste przejawy sukcesu, mierzonego kategoriami rynkowymi, to różnorakie nagrody przyznawane poszczególnym kosmetykom, a także nagrody za sposób, w jaki zarządza się firmą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>