System planowania – Alpinus

Pierwszą rzeczą, jaka zwraca uwagę w przypadku analizy systemu planowania Alpinusa, jest otwarcie wyrażane, bardzo silne przekonanie osób z kierownictwa o opracowaniu właściwej koncepcji systemu zarządzania. W naszym wypadku system planowania został doprowadzony może nie do ideału, ale do takiego stadium, że życzyłyby sobie tego wszystkie firmy na świecie. Faktem jest, że w Alpinusie funkcjonuje bardzo rozbudowany system planowania. Obok strategii na okres pięciu lat, istnieje plan roczny. Istotnym elementem planu rocznego jest określenie, ile przygotowuje się kolekcji, czy wprowadza się nowe kolekcje, ile wyrobów będzie oferowanych w ramach każdej kolekcji. Na podstawie założeń planu rocznego organizowane są w lutym i sierpniu targi Alpinusa, na których prezentowane są wszystkie kolekcje, wyroby, zmiany jakie firma ma zamiar wprowadzić na nowe półrocze. Składane w tym okresie przez zaproszonych sprzedawców (przedstawicieli sklepów i stoisk firmowych) przedzamówienia umożliwiają budowanie szczegółowych planów półrocznych. Następnie na ich podstawie przygotowuje się plany produkcyjne, plany sprzedaży oraz zwieńczające wszystko plany finansowe. Poniższy schemat ilustruje system planów w firmie.

Od 2001 roku miał zacząć działać kolejny element udoskonalający system planowania Alpinusa. Tym razem chodzi o tę jego część, która dotyczy planowania finansowego, a szczególnie kontroli kosztów, część, która do tej pory, zdaniem niektórych, spisywała się najsłabiej, według innych nie funkcjonowała w ogóle. Remedium na taką sytuację znaleziono we wprowadzeniu kontrolingu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>