Paradygmat otoczenia Eris SA – kontynuacja

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stara się wykorzystać szanse, które są generowane przez czynniki zewnętrzne. Próbuje także dostrzegać możliwość ich stworzenia. Szans dopatrują się tam, gdzie ja swoją pracą i aktywnością jestem w stanie coś osiągnąć. I wtedy wiem, że to jest moja szansa – mówi Henryk Orfinger. Szanse przejawiają się w niekonwencjonalnym działaniu firmy, w umiejętności podejmowania ryzykownych, odważnych decyzji. Ryzyko takich decyzji polega na konieczności poniesienia dużych kosztów oraz niewiadomej co do rezultatu. Jeżeli jednak dana decyzja okaże się słuszna, wówczas firma uzyskuje ogromną przewagę w stosunku do konkurentów. Jednocześnie w przypadku porażki ewentualne konsekwencje nie są w stanie zachwiać pozycji firmy. Przykładem takich decyzji może być budowa ośrodka wypoczynkowego w Krynicy czy też stworzenie własnego systemu dystrybucji.

Wiara we własne możliwości przekłada się na przekonanie o możliwości kształtowania otoczenia. Odbywa się to poprzez udział w różnego rodzaju stowarzyszeniach, organizacjach opiniotwórczych, które uczestniczą w powstawaniu aktów prawnych (Business Center Club, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Polska Rada Biznesu, organizacja producentów kosmetyków i chemii gospodarczej). Dla mniejszych firm Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stanowi pewnego rodzaju przykład, firmę wzorcową do której należy dorównywać. Jeśli my coś wytwarzamy to robią to także inni, na pewno konkurencja patrzy, co my robimy… – takie przekonanie wyraża większość pracowników. Wzrost firmy i jej spektakularny sukces są zauważane, stając się nieodłącznym elementem polskiej gospodarki oraz przykładem polskiej przedsiębiorczości. Tam, gdzie tylko jest to możliwe, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zajmuje jasne stanowisko, starając się wpływać na kształtowanie gustów konsumenckich (np. zakaz stosowania solarium w Instytutach Kosmetycznych Dr Irena Eris). Niewątpliwie firma musi dostosowywać się do rynku oraz wymagań konsumentów. Wyjątek stanowią regulacje prawne, których nie sposób ominąć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>