Kultura organizacyjna o charakterze eksploracyjnym Eris SA

W Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA kultura organizacyjna to istotny element, wspierający proces realizacji strategii. Podstawowym założeniem strategicznym od samego początku była jakość. Dbałość o klienta przekłada się między innymi na ciągły proces ulepszania, poszukiwania nowości i wprowadzania innowacji. Uwaga firmy jest skierowana na otoczenie, które stanowi źródło szans, a tym samym dalszych zmian. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, weryfikuje się dotychczasowe założenia po to, aby szybko i sprawnie adaptować się do otoczenia. Umiejętność podejmowania niestandardowych decyzji skutkuje w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, polegającej na oferowaniu klientowi kompleksowej oferty począwszy od kosmetyku, a skończywszy na udzieleniu informacji, udzieleniu porady czy też zaoferowaniu pomocy poprzez sieć specjalistycznych gabinetów kosmetycznych zwanych Instytutami Kosmetycznymi Dr Irena Eris.

W całym procesie ogromną rolę odgrywają pracownicy, którzy identyfikują się z celami firmy, są do niej przywiązani i dumni, że działa w taki a nie inny sposób. Przyszłość to co prawda niewiadoma, ale wiadomo, że będzie można zrobić jeszcze wiele dobrych rzeczy i tym samym przyczynić się do dalszego rozwoju firmy. Oczywiście wszystko, co zostało osiągnięte i co jeszcze zostanie osiągnięte, jest zasługą lojalnych pracowników. To oni są fundamentem sukcesu Eris. Nikt nie pracuje pod przymusem, a raczej z przywiązania czy też dla satysfakcji. W firmie istnieje przekonanie o wpływie wykonywanej pracy na poziom osiąganego wyniku. Nie można stanąć w miejscu, należy ciągle usprawniać, produkować efektywniej, dostarczając na rynek coraz to lepsze wyroby. Postawa właścicieli w stosunku do pracowników, bazująca na szacunku oraz okazywaniu uznania, stanowi nieodłączną siłę napędową całego przedsięwzięcia. Pracownicy czują się doceniani, wiedzą, że ich wysiłki zostaną dostrzeżone. Bezpośrednie zaangażowanie właścicieli, ich przekonanie o rzetelności działania oraz konieczności czerpania satysfakcji z pracy stanowi spoiwo między zachowaniami organizacyjnymi a podejmowanymi działaniami. System wynagradzania wraz z całym zapleczem socjalnym z jednej strony przyciąga ludzi, ale jednocześnie pozwala na stawianie wysokich wymagań. Każdy wie, dlaczego pracuje i zdaje sobie sprawę, co wnosi jego wysiłek w funkcjonowanie firmy. Związek pomiędzy włożonym wysiłkiem a uzyskanymi efektami mobilizuje ludzi do dalszego działania. Firma składa się ze zmotywowanych jednostek, znających swoje miejsce w organizacji, a co najważniejsze – akceptujących i podzielających system wartości kierownictwa. Przykłady działań przyczyniających się do powstania kultury o charakterze eksploracyjnym:

– wspólne Wigilie, spotkania integracyjne, imprezy:

– organizacja komfortowych warunków pracy stwarzających poczucie bezpieczeństwa i stabilności:

– duży poziom samodzielności gwarantujący możliwość samorealizacji:

– okazywanie szacunku pracownikom:

– zagwarantowanie opieki medycznej, socjalnej:

– paradygmat właścicieli, przekładający się na określony sposób postępowania i działania, a przede wszystkim widoczne zaangażowanie oraz wiarygodny wizerunek właścicieli w oczach pracowników:

– dywersyfikacja działalności, rozumiana jako podejmowanie nowych wyzwań, poszukiwanie coraz to nowych obszarów działania, np. Instytuty Kosmetyczne, Hotel SPA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>