Formalizacja i rutyny SMG/KRC

Podstawą organizacyjną firmy są obdarzone dużą autonomią zespoły badawcze. Każdy z nich jest samowystarczalny, zdolny do przeprowadzania zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych oraz ma własnych klientów. Zespoły korzystają z tzw. zasobów wspólnych, na które składają się: dział prawny, administracyjny, obsługi klienta, finansowy i realizacji badań – w SMG/KRC są to obszary sformalizowane.

Po odejściu części pracowników do CASE wprowadzono procedury przeciwdziałające utracie wiedzy i kompetencji. W czasie gdy miał miejsce ten rozłam, SMG/KRC stanęło przed widmem utraty działu ilościowego. Dopracowano wtedy – co już zostało wspomniane – strukturę zespołową, likwidując odrębny dział badań ilościowych. Wyodrębniono dział realizacji badań, który zajmuje się przygotowaniem próby losowej na terenie Polski, drukowaniem i rozesłaniem ankiet, przeprowadzaniem wywiadów na obszarze całego kraju, zebraniem wyników i wpisaniem ich do komputerów. Zbiorczy plik danych z badania przekazywany jest do zespołu badawczego, który je analizuje, przetwarza i tworzy raport dla klienta. Wzrosła formalizacja, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy jeden człowiek „trzyma wszystkie sznurki”, a jego odejście pozbawia firmę praktycznie całej wiedzy z jego zakresu. (…) Może odejść człowiek, który trzyma kilku klientów i może to być zagrożenie dla budżetu, ale nie może być tak, że struktura wspierająca wszystkie zespoły badawcze opiera się na jednej osobie. Tam musi to być oparte na bardziej sformalizowanych procedurach, a mniej na kontaktach spersonalizowanych – jak mówi jeden z członków zarządu. Wprowadzenie procedur dotyczyło szczególnie działów pomocniczych, które zapewniają firmie płynność funkcjonowania. 2 tego też względu jakiś czas temu zdecydowano się rozbić monolityczną strukturę działu realizacji badań, wprowadzając cztery odrębne komórki, co miało z jednej strony ułatwić badaczom korzystanie z działu realizacji, a z drugiej – wprowadzić bardziej konkurencyjne stosunki w tym dziale, który jako jedna struktura zaczął zachowywać się jak monopolista.

Obszary swobody organizacyjnej prezes wskazuje następująco: Szefowie zespołu mają wyznaczone przez zarząd cele budżetowe, ale nikt nie mówi co dokładnie mają robić, jak się rozwijać. Zespół to niewielka grupa z liderem: mogą sami zwalniać, sami zatrudniać: nie mogą dawać łapówek i stosować cen dumpingowych. Mają pewne wytyczne, a poza tym robią co chcą. Muszą przejść szkolenie BHP, mają wejściówki do firmy. Każdy z szefów ma swoje własne wizje jak zarządzać zespołem, jak prowadzić projekt, oczywiście ma też pewne granice odgórnie narzucone, natomiast w ramach tych granic ma dużą swobodę. Częściowo sformalizowane jest także wprowadzenie nowego produktu. Osoby zajmujące się tym mają dużo swobody, natomiast jedynym wymogiem, jaki musi zostać spełniony, jest plan finansowy i efektywność wprowadzanego rozwiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>