Eris SA etap III (1993 – obecnie) cz. II

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris umiejętnie adaptuje się do otoczenia poprzez szybkie wprowadzanie innowacji, monitorowanie potrzeb klientów oraz wyprzedzanie działań konkurencji. W chwili obecnej zdobywanie rynku polega na świadomym budowaniu marki i wizerunku firmy. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stara się powoli przesuwać w kierunku wyższej półki, pozycjonować kosmetyki w segmencie wyrobów luksusowych. Pęd do ciągłego ulepszania skutkuje rozszerzaniem domeny działania na działalność usługową w formie gabinetów kosmetycznych, Instytutów Kosmetycznych Dr Irena Eris, działalność badawczą (w tym unikatowe badania na hodowlach komórek skóry). Promocja stanowi skutecznie wykorzystywane narzędzie sprzedaży. Najważniejsze są długofalowe korzyści, a nie doraźny efekt, dlatego na tym etapie następuje wzrost znaczenia kategorii koncentracji na tworzeniu wartości dodanej.

Większość zmian, które miały miejsce, nastąpiła pod wpływem ewolucji dominującej logiki właścicieli – wartości (jakość, uczciwość, rzetelność) pozostały te same, ale zmienił się sposób postrzegania firmy. Zaczęto mianowicie traktować ją jako mechanizm, którym należy w odpowiedni sposób pokierować, bo inaczej utraci spójność oraz elastyczność funkcjonowania. Styl kierowania firmą, stabilny rozwój daje się opisać za pomocą kategorii zrównoważonego wzrostu, która najbardziej uwidacznia się właśnie na etapie III. Wzmocnieniu podlega także kategoria kultury organizacyjnej – firma to nie tylko maszyny, budynki, technologia, ale przede wszystkim pracownicy z ukształtowanym systemem wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>