Alpinus i kluczowe wybory

Zastanawiające jest, że nie ma takich kluczowych wyborów Alpinusa, które znalazłyby się w wypowiedziach wszystkich badanych osób – każdy wskazywał raczej na wybory na swoim „podwórku”, tzn. w tej części działalności firmy, w którą jest bezpośrednio zaangażowany.

Inwestor (1990 r.). Ciekawe, że żadna z osób nie wskazała wprost na jeden bardzo ważny wybór, na związanie się z firmą Albrechta von Dewitza. Jest to wybór, który niewątpliwie wpłynął na sytuację Alpinusa na początku i w dużej mierze na sukces rynkowy firmy. Z decyzją wiązały się duże szanse dla nowo startującej spółki, natomiast nie była ona pozbawiona ryzyka. Po pierwsze – polscy współwłaściciele angażowali własne, z trudem uzbierane kapitały. Po drugie – wiązali się z człowiekiem, którego dobrze nie znali. Po trzecie – rozpoczynali działalność o większej złożoności organizacyjnej. Prowadzenie spółki joint venture, import-eksport, współpraca z bankami polskimi i niemieckimi, produkcja z nowych, nieznanych w Polsce materiałów wyrobów o bardzo wysokiej jakości, zatrudnianie kilkudziesięciu pracowników stanowiło duże wyzwanie dla osób, które nie miały dużego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Współpraca z Gore & Associates Inc. (1993 r.). Do zbioru kluczowych decyzji na poziomie całego przedsiębiorstwa należy jednak na pewno zaliczyć rozpoczęcie w 1993 roku współpracy z firmą W. L. Gore & Associates Inc. Był to awans do grupy najlepszych producentów „outdooru” na świecie, co – oprócz nobilitacji – miało potwierdzać doskonałość Alpinusa. Podjęcie tej decyzji poprzedziły analizy wykonywane po obu stronach – Alpinus poszukiwał dobrego materiału, W. L. Gore&Associates szukał odpowiednich producentów w Europie Środkowowschodniej. Było to posunięcie, któremu nie towarzyszyło duże ryzyko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>