Alpinus etap II (1994-1996) – kontynuacja

Konsekwencją przyjętej strategii było rozwijanie nowych wyrobów Alpinusa oraz skupienie działań na budowaniu marki Alpinus, a co się z tym wiąże – na intensywnych działaniach marketingowych. Pojawiają się pierwsze katalogi, reklamy w miejscach sprzedaży oraz pierwsze akcje sponsoringowe. Zwiększono dostępność oferty poprzez zwiększenie liczby sklepów sportowych współpracujących z firmą oraz poprzez budowę stoisk firmowych w ramach sieci sprzedaży. Rysunek 5.4. doskonale pokazuje kluczowe znaczenie działań marketingowych w tym okresie.

Uzyskane nagrody na Targach Poznańskich w roku 1995 i 1996 oraz trzyipółkrotne zwiększenie przychodów w latach 1994-1996 (jest to szczególne osiągnięcie, gdyż przychody praktycznie pochodziły tylko z tynku polskiego, a stopa inflacji znacznie spadla w stosunku do poprzednich lat) utwierdziło kierownictwo firmy w przekonaniu, że realizowana strategia jest skuteczna. Miało to wpływ na umocnienie się dominującej logiki.

Decyzja o pozostawieniu niewielkiego przerobu uszlachetniającego w firmie pokazuje, że Alpinus pragnie nawiązywać do trendów i mód panujących w Europie Zachodniej. Jest to też tani sposób pozyskiwania nowej wiedzy. Świadome działania kierownictwa w tym zakresie pokazują, że pragnie się on cały czas uczyć.

Należy stwierdzić, że dominująca logika ukształtowana w latach 1994-1996 będzie miała olbrzymi wpływ na dalsze działania Alpinusa. Późniejsze doświadczenia będą rozbudowywały ugruntowany model. Z jednej strony tak wczesne ukształtowanie się dominującej logiki firmy powoduje, że przyszłe działania są oparte na pewnym sprawdzonym schemacie, co przyspiesza proces podejmowania decyzji, a tym samym może zwiększyć ich efektywność. Z drugiej strony logika obowiązująca w następnych latach jest modelem z roku 1996, który niekoniecznie musi przystawać do nowych warunków. To z kolei powoduje, że powstały schemat ogranicza, zmniejsza efektywność podejmowanych działań, a próby jego zmiany mogą okazać się bardzo trudne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>