Zmiana konceptualizacji biznesu wynikała:

– z doświadczeń zdobytych podczas trzech lat obecności na rynku polskim- z jednej strony był to rynek zbyt płytki jak na wyroby specjalistyczne, z drugiej strony zmiany gospodarcze, jakie zachodziły w tym czasie w Polsce, w całej swojej masie rokowały duże nadzieje:

– z doświadczeń wyniesionych z działalności eksportowej – zmieniło to sposób patrzenia kierownictwa na prowadzoną działalność, nacisk został przeniesiony z działalności produkcyjno-technologicznej na działalność marketingową: na tym rynku najważniejsza jest marka, wyrób oraz dobra promocja: Alpinus nie chciał być tylko producentem, chciał być sprzedawcą, chciał kreować modę i otoczenie.

Model dominującej logiki oraz analiza własnej pozycji i otoczenia zewnętrznego spowodowały zmianę strategii działania firmy. Należy dodać, że w otoczeniu zewnętrznym zachodziły dwie ważne zmiany:

– po pierwsze – wzrost gospodarczy w Polsce i wzrastająca zamożność polskiego konsumenta oraz powstająca moda na „zdrowy tryb życia”,

– po drugie – spadająca opłacalność przerobu uszlachetniającego (spadek marż): koszty pracy w Polsce rosły i bardziej opłacało się szyć na Dalekim Wschodzie.

– zdobywaniu polskiego rynku outdoorowego – firma miała obejmować swym zasięgiem wszystkie segmenty poza najniższym (według firmy w dolnym segmencie nie można było zaoferować wyrobów o odpowiedniej jakości i niskiej cenie),

– powolnym rezygnowaniu z przerobu uszlachetniającego – strategiczną decyzją było jednak utrzymanie przerobu na niewielkim poziomie, co przyczyniało się do przepływu wiedzy o trendach i nowościach pojawiających się na rynkach Europy Zachodniej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>