Zakres i struktura niepaństwowych szkół ponadpodstawowych

Na terenie Poznania limkejonuje 10 niepaństwowych liceów ogólnokształcących. Z wyjątkiem 2 prywatnych liceów pozostałe mają uprawnienia szkół publicznych. Jest wśród nich: 5 liceów prywatnych, 4 organizacji wyznaniowych oraz 1 liceum społeczne.

Do liceów ogólnokształcących niepaństwowych uczęszcza w województwie poznańskim 1165 uczniów. Wśród ogólnej liczby uczniów liceów ogólnokształcących stanowią oni zaledwie 5,4%. Wyniki egzaminów wstępnych na studia przesądzą, czy w przyszłości nastąpi zwiększone zainteresowanie taką formą kształcenia, czy elitarny charakter prywatnej edukacji na poziomie średnim wyznaczać będą inne aspekty funkcjonowania takich placówek.

W województwie poznańskim działają także 3 prywatne szkoły zawodowe o profilu ekonomicznym. Uczęszcza do nich 1215 uczniów, co stanowi 4,2% ogółu uczniów szkół zawodowych. Ekonomiczno-handlowe sprofilowanie tych szkół wyraźnie świadczy, że o ich utworzeniu zadecydowały wymogi rynku pracy’. Ich przetrwanie jest więc uzależnione od umiejętności przystosowania się do zmieniających się potrzeb tego rynku.

Policealne szkolnictwo zawodowe niepaństwowe reprezentuje 13 placówek, z których 10 mieści się w Poznaniu, 1 wc Wrześni, 1 w Szamotułach oraz 1 w Gnieźnie. Ogółem uczęszcza do nich 1355 uczniów, co stanowi 52% ogółu uczniów szkół policealnych w województwie.

Zdecydowanie przeważa ekonomiczno-handlowe ukierunkowanie tych szkół. Większość określiła to w nazwie szkoły, inne uwzględniają to w prowadzonych specjalnościach. Poza szkołami kupiecko-menedżcrsko i biurowo zorientowanymi jedyną inną – reprezentowaną obecnie – dziedziną jest kosmetyka.

Uzupełnieniem powyższych przemian jest powstanie niepaństwowych szkół wyższych, które zostały uznane przez MEN. Obecnie na terenie Poznania działa 5 takich szkół, które kształcą 1168 studentów na studiach dziennych oraz 1097 na studiach zaocznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>