Wzmocnienia – Alpinus cz. II

Kolejną trudną sytuacją okazało się wprowadzenie na rynek kilku oddzielnych marek i próba ich wypromowania. Wydaje się, że w tym przypadku nie doceniono znaczenia, jakie ma na rynku marka samego Alpinusa. Chociaż, gdyby środki na promocję nie zostały ograniczone w taki sposób, jak miało to miejsce, wynik całej kampanii mógłby wyglądać inaczej. Mniejsze środki na promocję, mniejsza od planowanej sprzedaż zmusiły firmę do promowania i sprzedaży wszystkich dotychczasowych kolekcji pod jedną marką Alpinus. Jak powiedział jeden z kierowników, uświadomiło nam to jak wielka obecnie jest świadomość i siła marki Alpinus dla rynku.

Za następne trudne zdarzenie można uznać podjęcie próby wprowadzenia do sklepów nart. Próba zakończyła się klęską, co uświadomiło Alpinusowi, że nie powinien zajmować się „hardwarem”. Konsekwencją tego wydarzenia jest brak jakichkolwiek planów w zakresie wprowadzania do oferty Alpinusa sprzętu sportowego tego typu.

Do kategorii „wzmocnienia – trudne zdarzenia” należy także zaliczyć powracające w przeszłości problemy z odbiorem przez sklepy zamówionych wcześniej towarów. Nauczyło to Alpinusa, żeby inaczej sporządzać umowy, a także by dla rozwiązania problemu podejmować działania wspólnie z właścicielami sklepów.

Rutyny Proces formalizacji następował stopniowo, wraz ze wzrostem firmy. Alpinus traktuje formalizację i rutyny jako narzędzia, które ułatwiają i przyspieszają podejmowanie decyzji, jako coś, co porządkuje świat i działalność firmy. Trzy wydarzenia znacznym stopniu ukonstytuowały rutyny firmowe:

– Targi Alpinusa

– Wprowadzenie sklepów firmowych i – najważniejsze

– System jakości – ISO 9001

Obszarami najmniej zrutynizowanymi są dział marketingu i dział przygotowania produkcji. Wzmocnienia Alpinus aktywnie reaguje na niepowodzenia. Potrafi uczyć się na własnych błędach, wyciągać z nich wnioski i korygować swoje działania. Nie trzyma się kurczowo jednego kierunku działań. Np. niepowodzenie z wprowadzeniem kilku odrębnych marek zaowocowało zmianą strategii marketingowej w 2000 roku. Podobnie ciągłe problemy z płynnością finansową, wynikające z dynamicznego rozwoju spółki spowodowały zredefiniowanie celów strategicznych na rok 2000 i następne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>