Stosunek do pracowników – Eris SA

Pracownicy odgrywają w firmie dużą rolę. Każdy z nich ma zakres obowiązków, z którym zapoznaje się przed przystąpieniem do pracy. Co roku następuje weryfikacja tego dokumentu, aby byt on jak najbardziej aktualny. W przypadkach spornych zakres obowiązków stanowi podstawę, do której można się odwołać.

W stosunku do pracowników szeregowych prowadzi się politykę utożsamiania z firmą poprzez zagwarantowanie bardzo dobrych warunków pracy, opiekę socjalną, wysoką płacę. Większość zatrudnionych to inwalidzi z poważnymi wadami kalectwa – mogą oni liczyć na opiekę lekarską, zorganizowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby dany człowiek mimo swojej choroby mógł pracować. Organizuje się różnego rodzaju spotkania integracyjne, wspólne Wigilie, wycieczki zakładowe, dofinansowanie do wczasów, zakład zapewnia stołówkę, istnieje kasa zapomogowo-pożyczkowa, refundacja leków itp. Tego typu działania powodują, iż ludzie są bardzo oddani, doceniają to, co mają i starają się pracować jak najlepiej. Rzadko zdarza się, aby pracownik odmówił pomocy. Respondenci podkreślają: na pewno jesteśmy zakładem bardzo wymagającym tzn. sami od siebie bardzo dużo wymagamy i pracownik musi dać nam to samo, przede wszystkim w ogóle nie toleruje się jakiegokolwiek złamania dyscypliny, tzn. nie ma mowy o jakimkolwiek alkoholu, nieprzyjściu do pracy. Pracownicy muszą być bardzo oddani, muszą utożsamiać się z zakładem. Akcentuje się utrzymywanie miłej atmosfery pracy, nie ma tolerancji dla konfliktów i różnego rodzaju animozji. Fluktuacja na produkcji jest bardzo niska, odchodzą tylko ci, którzy muszą bądź też nie sprawdzili się: jeśli pracownik zda egzamin, czyli okaże się, że jest w porządku i nadaje się to taki człowiek nigdy nie odchodzi. Ze względu na trudną sytuację inwalidów na rynku pracy większość zdaje sobie sprawę z tego, że gdzie indziej miałaby bardzo duże problemy z jej znalezieniem. Toteż z reguły zatrudnione osoby doceniają to, co mają, odwdzięczając się swoim pracodawcom najlepszą pracą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>