SMG/KRC – podumowanie informacji

W SMG/KRC zmiany w poszczególnych obszarach konstytuujących dominującą logikę są implikowane bodźcami z innych. Zmiana domeny działania (rezygnacja z badań społecznych) nastąpiła pod wpływem presji otoczenia – firma nie miała zleceń. Całkowite wycofanie się z podstawowego obszaru działalności ukazuje elastyczność paradygmatu właścicieli i przez to elastyczność dominującej logiki firmy. Innym przykładem dobrze obrazującym powiązania pomiędzy elementami dominującej logiki jest omówiony rozłam w firmie. Zdarzenie to wpłynęło na:

– paradygmat (zaczęto planować przestrzeń, zatrudniać osoby młode, pasujące do kultury firmy, właściciele zdali sobie sprawę, że aby zatrzymać kluczowe osoby trzeba nauczyć się dzielić):

kluczowe wybory (podjęto decyzję o uwłaszczeniu kluczowych osób):

– rutyny (nastąpił wzrost formalizacji w celu uniknięcia sytuacji utraty wiedzy wraz z odejściem pracownika, dopracowano strukturę zespołową).

Zmiany w powyższych obszarach pokazują jak kategoria wzmocnień, czyli umiejętność uczenia się firmy na doświadczeniach, łączy pozostałe obszary dominującej logiki. Mniej spektakularne przykłady powiązań są następujące:

– Pod wpływem konkurentów zachodnich wprowadzono badania ilościowe do oferty firmy (firmy polskie oferowały wtedy jeden typ badań).

– Utrata dużego klienta wpłynęła na skalkulowany dobór szefa zespołu do oczekiwań klienta i umacnianie sieci kontaktów w otoczeniu.

– Powołano międzynarodową organizację badawczą (CEMA) w odpowiedzi na wymagania klientów.

– Wprowadzenie na rynek produktu syndykatowego równolegle z konkurencją wpłynęło na opracowywanie strategii konkurowania dla nowych produktów już na etapie ich tworzenia.

– Wejście w badania syndykatowe, wymagające ogromnych nakładów finansowych wynikało z paradygmatu i przekonania, że taki będzie rozwój rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>