SMG/KRC etap I (1990-1992)

Rozpoczynając działalność, SMG/KRC wykonywało badania społeczne przy wykorzystaniu metod jakościowych. Szybko zadecydowano jednak o rezygnacji z tych badań (niedochodowe), wchodząc na segment badań marketingowych. Pod koniec 1991 roku wprowadzono badania ilościowe. Ponieważ działo się to w stosunkowo krótkim czasie, przedstawiona konfiguracja (rys. 3.2) obejmuje te zmiany – jest to system czynności SMG/KRC pod koniec 1992 roku. W etapie tym kształtują się następujące kategorie modelu dominującej logiki – oportunizm i pragmatyzm w działaniu.

Szczególnie widoczny w tej konfiguracji jest oportunizm. Wspólnicy wykorzystują swoje kontakty i znajomości w poszukiwaniu klientów (koledzy rozpoczynający pracę w prywatnych firmach zachodnich i polskich są źródłem zamówień), nawiązują kontakty z agencjami reklamowymi, są podwykonawcą większych firm badawczych w zakresie badań jakościowych.

Natomiast pragmatyzm działania zaczyna się dopiero kształtować. Wspólnicy rezygnują z wypłat dywidendy na rzecz inwestycji w rozwój firmy – chwilą przełomową jest zakup drukarki laserowej. W wyniku wprowadzenia badań ilościowych pojawia się formalizacja. Rozpoczęto tworzenie sieci kontaktów w otoczeniu, której podstawą jest utrzymywanie bliskiego związku z klientem. Pod koniec 1992 r. pod wpływem rosnącego zapotrzebowania klientów na projekty międzynarodowe powołano międzynarodową organizację badawczą CEMA oraz stworzono Departament Selekcji i Doboru Kadr, przekształcony następnie w firmę doradztwa personalnego, która miała chronić SMG/KRC przed drenażem pracowników: jednocześnie była to próba dywersyfikacji działalności.

Innowacyjność działania firmy w tym okresie przejawia się w oferowaniu badań, zarówno jakościowych jak i ilościowych – jest to innowacyjne, ponieważ konkurenci krajowi specjalizowali się w jednym typie badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>