Paradygmat otoczenia – SMG/KRC

Otoczenie od początku było postrzegane w SMG/KRC jako źródło szans. Założenie firmy w pierwszej fazie kształtowania się rynku badawczego w Polsce oraz wczesne nawiązanie kontaktów z agencjami reklamowymi dały tej firmie czas na zdobycie wielu klientów, podczas gdy inne agencje dopiero powstawały. W pierwszym okresie swojej działalności SMG/KRC było podwykonawcą badań jakościowych dla większych agencji działających na rynku, które traktowały wspólników SMG/KRC jak „dorabiających” sobie studentów, a nie poważnego konkurenta. Obecnie następujące trendy uważane są za najważniejsze:

– globalizacja koncepcji marketingowych, która sprawia, że firmy lokalne tracą pozycję:

– rynek znajduje się w fazie dojrzałości – klienci podzielili swoje budżety i coraz trudniej przejąć jakikolwiek duży budżet:

– konkurencja na rynku krajowym nie jest mobilizująca, dlatego należy korzystać ze wzorców zachodnich:

– badania syndykatowe będą coraz ważniejsze na rynku:

– niskie ceny badań, nawet w porównaniu np. z Czechami, stanowią barierę rozwoju:

– wysokie składki ZUS uniemożliwiają prowadzenie polityki wysokich zarobków.

SMG/KRC od początku starało się wpływać na niektóre obszary w otoczeniu. Jest to szczególnie widoczne w następujących działaniach:

– zdobywanie klientów poprzez znajomości, agencje reklamowe, pod- wykonawstwo badań jakościowych:

– uświadamianie klientom, czym są badania marketingowe i do czego są potrzebne: lansowanie nowych produktów i rozwiązań, np. segmentacja psychograficzna, badania na młodzieży:

– oddziaływanie na poziom konkurencji w branży poprzez wprowadza- nieproduktów murkowych i sieciowych, wysokie wymogi jakościowe, ustanawianie standardów w zakresie badań syndykatowych, aktywność w prasie branżowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>