Paradygmat otoczenia – Alpinus

Alpinus zawsze spostrzegał, że w otoczeniu występuje więcej szans niż zagrożeń. To dzięki temu, że firma aktywnie wykorzystywała nadarzające się szanse oraz umiejętnie niwelowała zagrożenia, jest dziś niekwestionowanym liderem w swojej branży. Koncentracja na szansach pozwoliła odnieść sukces.

Struktura szans i zagrożeń zmieniała się w czasie. W pierwszym okresie szansą była przede wszystkim zmiana ustrojowa, możliwość podjęcia nieskrępowanej działalności gospodarczej oraz duży, biedny, ale wygłodniały rynek. Z drugiej strony, jak to określili pracownicy firmy, na początku był chaos, a potem był Alpinus, co wskazuje, że w początkowych okresach życia tego rynku bardzo trudno było znaleźć na nim jakieś czytelne prawidłowości. Panowało silne zamieszanie i bezwład, uczestników było wielu, ale trudno było coś konkretnego o nich powiedzieć, zupełnie brakowało przejrzystości. Ale, co potwierdza przykład Alpinusa, z takiego stanu można było się wydobyć i skonstruować coś, co ma wyraźną formę, pozytywnie się wyróżnia i dominuje nad całą bezkształtną i trudno identyfikowalną resztą.

Od połowy lat 90. szanse nie wynikały już tylko z dokonanej kilka lat wcześniej zmiany ustrojowej, ale ze zmian rynkowych, z rosnącej siły nabywczej Polaków oraz mody na sport, na outdoor. Nie można było już tylko dyskontować faktu, że było się pierwszym na rynku, oraz korzyści z tego płynących. Trzeba było aktywnie szukać nowych szans w otoczeniu, które należało wykorzystać. I właśnie ten rosnący rynek polski stał się ogromną szansą dla Alpinusa, jak również dla innych dynamicznie pojawiających się firm. I tu pojawia się kolejna szansa. Paradoksalnie – to, co firma powinna traktować jako zagrożenie, to, czego logiczną konsekwencją jest zaburzenie stanu jej bezpieczeństwa czyli konkurencja, jest w przypadku Alpinusa postrzegane jako źródło jego szans. Zawsze źródłem szans jest konkurencja. Jest zawsze jakby kreatywna. (…) Konkurencja zawsze pokazuje, że coś można zrobić inaczej, że można zmienić paradygmat, że można myśleć inaczej – taka opinia pokazuje, że wewnątrz firmy jest świadomość tego, że jakaś konkurencja istnieje, że może to być coś niebezpiecznego, ale jednocześnie, że to zagrożenie może wyjść firmie na dobre z tego względu, że zmusza ją do poszukiwania nowych trendów, nowych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>