Eris SA etap I (1983-1989)

W momencie zakładania firmy nikt nawet nie wyobrażał sobie, że urośnie ona kiedykolwiek do obecnych rozmiarów. Nie wskazywała na to ani ówczesna sytuacja polityczna ani gospodarcza. Ogólny marazm i niechęć aparatu politycznego w stosunku do jakiejkolwiek inicjatywy hamowały przedsiębiorczość. Nadrzędny cel, jaki przyświecał od samego początku, to dostarczenie, mimo niesprzyjających warunków, produktu dobrego jakościowo, który będzie spełniał wymagania klientek, a w konsekwencji zdobędzie ich zaufanie. Wszystkie działania zostały podporządkowane maksymalizacji zadowolenia klienta. Ponieważ wówczas nie było mowy o prowadzeniu analiz potrzeb konsumentów czy badań marketingowych, firma po prostu starała się produkować z jak najlepszych, możliwych wówczas do uzyskania surowców. Głównym celem było rozwijać się i wybić ponad przeciętność mimo niesprzyjających warunków. Dlatego sprzedano pierwszą partię kremów niemal po kosztach. Opracowywano również najlepsze receptury z dostępnych w danej chwili surowców. Gdy ruszyła sprzedaż, i trzeba było nadążyć za popytem, Henryk Orfinger rozwoził kosmetyki własnym „maluchem”, żeby dotrzeć do jak największej liczby sklepów. Siłę napędową całego przedsięwzięcia stanowiła chęć rozwoju, osiągnięcia czegoś więcej od tego, co wydawało się możliwe do zrealizowania.

czytaj

Typy badań – kontynuacja

Badania syndykatowe obejmują panele konsumenckie (rejestrowanie zakupów w gospodarstwach domowych), panel wielotematyczny konsumentów (połączenie badania dotyczącego zakupów i wykorzystywanych mediów w gospodarstwach domowych, dzięki czemu można dowiedzieć się, jakie preferencje dotyczące mediów mają klienci danej firmy), panele hurtowni, panele sprzedaży detalicznej (retail audit), badania telemetryczne stacji telewizyjnych, badania słuchalności radia, badania prasowe, badania wydatków reklamowych i skuteczności reklamy. Ogólnie badania syndykatowe dostarczają cennych informacji o klientach, cenach hurtowych i detalicznych, sprzedaży, udziałów w rynku, wykorzystywanej dystrybucji i skuteczności nośników reklamowych. Badania te zaczynają odgrywać coraz większą rolę na rynku, generując znaczną część obrotów.

czytaj

ROZMIARY I STRUKTURA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ W SZKOLNICTWIE

Zapoczątkowane w roku 1989 przemiany systemu gospodarczego w Polsce spowodowały dynamiczny wzrost sektora prywatnego. W pierwszej fazie transformacji powstało wiele mniejszych jednostek handlowych i usługowych, a następnie wskutek przekształceń własnościowych nastąpiło także prywatyzowanie sektora publicznego. Procesy tc- w odniesieniu do sfery produkcji materialnej – są przedmiotem różnych analiz i porównań. Znacznie mniej wiadomo o prywatyzacji sfery niematerialnej. Celem niniejszych rozważań jest pokazanie, w jakim zakresie zmiany struktury własności objęły szkolnictwo. Analiza będzie obejmować zakres, tempo i główne dziedziny, w których powstają prywatne szkoły i placówki. Dostępne dane ograniczają możliwości pełnego prześledzenia lego procesu. Dlatego charaktetystyka obejmuje jedynie województwo poznańskie.

czytaj

Okres transformacji gospodarczej

Poza czynnikami szkodliwymi, dla których w znacznej części ustalono normy higieniczne, w ocenie warunków pracy nie można pominąć czynników uciążliwych. Zaliczamy do nich ciężką pracę fizyczną mierzoną efektywnym wydatkiem energetycznym pracownika, pracę w wymuszonej pozy ej i ciała, pracę w systemie zmianowym (zwłaszcza nocą), a także pracę precyzyjną, monotonną, powodującą zmęczenie psychiczne. Według danych GUS w warunkach uciążliwych dla zdrowia pracowało 1,7 min osób – głównie w hutnictwie, górnictwie oraz w przemysłach: środków transportu, lekkim, chemicznym, drzewnym i papierniczym5.

czytaj

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia społecznego

Do najpoważniejszych zmian należy niewątpliwie zaliczyć ewentualne razszerzanie zakresu przedmiotowego ubezpieczenia społecznego o ubezpieczenie chorobowe i/lub ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

czytaj

Charakterystyka branży kosmetycznej – ciąg dalszy

Po pierwszej fali zachłyśnięcia się kosmetykami w kolorowych opakowaniach Polacy zaczęli powracać do sprawdzonych polskich marek, które były od dawna zakorzenione na rynku. W segmencie kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy i ciała zaczęły dominować wyroby firm krajowych. Ich atuty przejawiały się często w przystępnej cenie oraz powszechnej znajomości marki, gwarantującej sprawdzoną jakość. Silna konkurencja wymuszała stosowanie dobrych jakościowo komponentów oraz orientację w najnowszych trendach kosmetycznych. Zmiany ustrojowe spowodowały gwałtowny rozwój branży kosmetycznej, przyczyniając się do zwiększenia asortymentu kosmetyków na rynku. Pojawiła się grupa firm, których pozycja z upływem czasu ulegała stabilizacji – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA, Inter-Fragrances, Kolastyna, Dermika, Soraya, Dax Cosmetics, Ziaja, Oceanie. W branży kosmetycznej nie było żadnych większych zawirowań, nie licząc kryzysu rosyjskiego w 1998 r. Załamanie produkcji oraz zachwianie kondycji finansowej miało jedynie miejsce wśród firm, których strategia eksportu bazowała w dużej mierze właśnie na rynku rosyjskim. Pozostali parli nadal do przodu, coraz bardziej dystansując swoich rywali.

czytaj

Alpinus – trudne negocjacje i nowe wyzwania cz. II

Niestety, negocjacje z Renaissance Partners bardzo się przeciągały. Strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie nowej umowy spółki. Fundusz, jako mniejszościowy inwestor, dążył do zapewnienia sobie przywilejów, które zmniejszałyby ryzyko jego inwestycji. Umowa z dnia na dzień rozrastała się o kolejne paragrafy. Oni przygotowali taką typowo amerykańską umowę, że rano słońce wschodzi, a wieczorem zachodzi… – wspomina jeden z pracowników. Ani firma, ani jej dotychczasowi właściciele nie byli przygotowani na tego typu negocjacje. Zaistniała sytuacja wywołała kłopoty z płynnością finansową firmy. Początkowy brak kapitałów oraz wzmożone inwestycje w nowe kolekcje wyrobów i majątek trwały spowodowały, że firma miała duże problemy finansowe.

czytaj

SMG/KRC etap III (1997-2001)

W etapie trzecim większość zmian w konfiguracji (dołączanie nowych czynności) nie nastąpiła pod wpływem zmian dominującej logiki, ale była konsekwencją wcześniej podjętych wyborów (por. rys. 3.4.). W 1999 r. znaleziono inwestora strategicznego, Grupę Kantar. Decyzja ta była konsekwencją wcześniejszych poszukiwań współpracy międzynarodowej. Zaczęto przywiązywać większą uwagę do kosztów, wprowadzono doradztwo dla klienta. Pod wpływem doświadczenia związanego z wprowadzeniem TGI na rynek równolegle z konkurencją zaczęto opracowywać plany konkurowania już na etapie tworzenia produktu.

czytaj

Rozwój szkolnictwa wyższego w warunkach gospodarki rynkowej

Drugą grupę, nie wykazującą wyraźnej dynamiki liczbowej, stanowią i stanowić powinny uczelnie lub wydziały elitarne, kształcące w tradycyjnych zawodach i w ramach długiego cyklu, takie jak np. medyczne, prawnicze, niektóre techniczne i inne – cechą tych uczelni będzie zawsze łączenie badań naukowych z kształceniem. Odrębność i komplementarność obydwu rodzajów szkół jest zjawiskiem znanym w święcie, ale ukształtowanie proporcji i relacji pomiędzy nimi zajmie w Polsce jeszcze sporo lat – zasadniczą sprawą będzie stworzenie odrębnych struktur organizacyjnych dla poszczególnych rodzajów szkół i świadomościowe zaakceptowanie tego faktu.

czytaj

Wzmocnienia SMG/KRC – kontynuacja

Ostatnią sytuacją zaliczającą się do kategorii najważniejszych doświadczeń, która była nie tyle trudna, co kształcąca, było odejście dużego klienta. Wydarzenie to uświadomiło firmie, że same kwestie merytorycz-

czytaj

Powstanie firmy Alpinus

Firma Alpinus została założona w czerwcu 1990 roku jako spółka joint venture. Wśród założycieli było trzech polskich himalaistów: Artur Haj- zer (prezes), Janusz Majer (wiceprezes), Ryszard Warecki (udziałowiec) oraz Albrecht von Dewitz – niemiecki przedsiębiorca, właściciel i prezes dużej niemieckiej firmy „outdoorowej” vauDe.

czytaj

Charakterystyka branży badawczej

Rynek badań marketingowych powstał w Polsce po 1989 r., wraz z zachodzącymi przemianami gospodarczo-politycznymi. Badania marketingowe to systematyczne i obiektywne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie informacji ułatwiających rozwiązywanie specyficznych problemów marketingowych (Karasiewicz 1999). Dzięki nim firmy zdobywają niezbędne w warunkach gospodarki rynkowej informacje o rynku, klientach i konkurentach: oceniają dotychczasową działalność oraz wdrażają nowe strategie marketingowe.

czytaj

Zasiłki rodzinne nie mają charakteru ubezpieczeniowego

Konieczne jest powiązanie rent inwalidzkich z profilaktyką i rehabilitacją. Podmioty prowadzące ubezpieczenie rentowe powinnybyć zainteresowane prowadzeniem i finansowaniem działań z tego zakresu (np. sanatoriów), gdyż może to dać obniżkę łącznych kosztów ubezpieczenia. Ponownie, rozwój w tym kierunku jest możliwy pod warunkiem wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego ubezpieczenia cmerytalno- – rentowego.

czytaj

Rywalizacja w ramach branży kosmetycznej

Rynek kosmetyczny charakteryzuje się cały czas tendencją wzrostową. W czasach PRL, kiedy to wszystkiego brakowało, każdą wyprodukowaną rzecz sprzedawano na pniu. Ważne, że towar był, nieważna była jego jakość. Popyt przewyższający podaż pozwalał na znalezienie miejsca na rynku każdemu, kto miał choć trochę chęci i samozaparcia. Eksplozja różnego rodzaju małych zakładów, jaka miała wówczas miejsce, już nigdy potem się nie powtórzyła. Początek lat 90. to rozkwit branży oraz okres imponującej dynamiki sprzedaży. Walka rozgrywa się jednak pomiędzy już istniejącymi firmami polskimi, nowi konkurenci to ułamek rynku. Od tamtego momentu w każdym roku obserwujemy rosnący wolumen produkcji.

czytaj